Jēzus Sirds svētki

Piektdien, 19. jūnijā, atzīmēsim Jēzus Sirds svētkus!

Sv. Mise sāksies plkst. 11:00.

Publicēts iekš Galvenā | Komentāri ir izslēgtiJēzus Sirds svētki

Izmaiņas dievkalpojumu laikiem

Sākot ar 1. jūniju mainīsies laiki Sv. Misēm!

Otrdiena                   17.00  Sv.Mise

Trešdiena                  17.00  Sv.Mise

Ceturtdiena                9.00  Sv.Mise

Piekdiena                   9.00  Sv.Mise

Sestdiena                    18.00 Adorācija, Rožukronis;  19.00  Sv.Mise

Svētdiena                 11.00  Sv.Mise

Publicēts iekš Galvenā | Komentāri ir izslēgtiIzmaiņas dievkalpojumu laikiem

Priestera Arņa Suleimanova sveiciens Kristus augšāmcelšanās svētkos.

Publicēts iekš Galvenā | Komentāri ir izslēgtiPriestera Arņa Suleimanova sveiciens Kristus augšāmcelšanās svētkos.

Krusta ceļa gājiens

Kā ik gadu Lielajā piektdienā Talsu kristīgās draudzes aicina novada ļaudis vienoties kopīgās lūgšanās un Jēzus Kristus ciešanu apcerē, dodoties kopīgā Krusta ceļa gājienā. Šogad valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ, Krusta ceļam esat aicināti sekot līdzi virtuāli, ar video palīdzību. Krusta ceļš sastāv no 14 stacijām ar lasījumiem no Svētajiem Rakstiem, apcerēm un lūgšanām, kuras ierunājuši katoļu, luterāņu, baptistu un kristīgās sadraudzības draudžu pārstāvji.

Publicēts iekš Galvenā | Komentāri ir izslēgtiKrusta ceļa gājiens

Krusta ceļš Talsi 2020

Aktuāla informācija! Tehnisku iemeslu dēļ krusta ceļa pārraide pārcelta uz plkst. 17:00

Publicēts iekš Galvenā | Komentāri ir izslēgtiKrusta ceļš Talsi 2020

Sveiciens Lielajā nedēļā

Vietnē «Facebook», mūsu draudzes profilā «Talsu Romas katoļu draudze» iespējams noskatīties video formātā mūsu priestera Arņa Suleimanova uzrunu, pārdomas, sveicienu šajā laikā, Lielajā nedēļā.

Publicēts iekš Galvenā | Komentāri ir izslēgtiSveiciens Lielajā nedēļā

Atbalstīsim savu draudzi ar svētdienas kolekti, lai mums būtu, kur atgriezties!

Šajā pārbaudījumu laikā mēs spēcīgi izjūtam, cik dārga mums katram ir draudze, kas ir kā otrā ģimene, kurā mēs kopīgi ejam savas dzīves garīgo svētceļojumu. Pašlaik nav skaidrs, cik ilgs būs nošķirtības laiks. Mūsu draudzes prāvesti katrs pēc savām iespējām centīsies nodrošināt mūsu garīgo aprūpi un, izmantojot modernās tehnoloģijas, dos mums garīgo barību. Būsim solidāri un vienoti, atbalstot mūsu draudzi un tās ganus ar lūgšanām un svētdienas ziedojumu. Rūpēsimies par to, lai pēc šī nošķirtības laika, mums būtu vieta, kur atgriezties
Ziedojumus ieskaitīt draudžu kontos vai ja draudzei nav sava konta, tad tās draudzes kontā, kuras prāvests apkalpo šo draudzi.
Pūpolsvētdienas ziedojumu Rīgas Garīgajam semināram aicinām ieskaitīt semināra kontā vai arī draudzes kontā ar norādi Garīgajam semināram.

Talsu Romas katoļu draudze

Reģistr. Nr.90000158999

LV24HABA0551017622933

 

Latvijas Starpdiecēžu augstākais Garīgais seminārs
Reģ. nr. 90000178745
AS SEB banka
LV03UNLA0002000701217

Publicēts iekš Galvenā | Komentāri ir izslēgtiAtbalstīsim savu draudzi ar svētdienas kolekti, lai mums būtu, kur atgriezties!

Informācija par reliģisko savienību (baznīcu) darbību ārkārtējās situācijas laikā

Vakar, 2020. gada 17. martā, Tieslietu ministrijā notika sanāksme ar reliģisko savienību (baznīcu) pārstāvjiem, ar mērķi pārrunāt valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un saistībā ar to ieviestos ierobežojumus.

Sanāksmes laikā tika uzsvērts, ka arī krīzes laikā iedzīvotājiem ir nepieciešama garīgā aprūpe, ko sniedz reliģiskās organizācijas, tomēr tika uzsvērti arī nepieciešamie ierobežojošie un piesardzības pasākumi, ņemot vērā COVID-19 straujo izplatīšanos.

Sanāksmē tika panākta vienota izpratne par nepieciešamību ievērot valstī noteiktos
ierobežojumus, vienojoties par šādu rīcību Ministru kabineta š.g. 12.marta rīkojuma Nr.103 izpildē:
1. Dievkalpojuma noturēšana, ko veic garīgais personāls savu pienākumu ietvaros, bet nepulcina uz to draudzi, nav uzskatāma par reliģisko darbību, pulcējoties minētā rīkojuma 4.5.punkta izpratnē.
2. Dievnami netiek slēgti individuāliem apmeklētājiem, tomēr reliģisko norišu vietās ir atļauts atrasties tikai tādam cilvēku skaitam, kas ļauj stingri ievērot sociālo distancēšanos, turklāt nepārkāpjot maksimāli noteikto cilvēku skaitu, kas ir 50 cilvēki vienlaikus. Ja dievnama platība nenodrošina atbilstošas distances ievērošanu 50 cilvēkiem, tad cilvēku skaits tiek attiecīgi samazināts.
3. Reliģiskās organizācijas publiski aicinās ticīgos palikt mājās, pēc iespējas atturoties no publisku vietu, tai skaitā baznīcas apmeklējuma, reliģiskās darbības veikšanai izmantojot attālinātos dalības veidus. Jo īpaši tas ir attiecināms uz personām, kas atrodas riska grupā.
4. Tieslietu ministrija nodrošinās nepieciešamo atbalstu, lai reliģiskās organizācijas varētu veikt savu darbību, vienlaikus respektējot noteiktos ierobežojumus.

Gan ministrijas, gan reliģisko savienību (baznīcu) pārstāvji pauda vienotu nostāju par
nepieciešamību vairot sociālo atbildīgumu, aicinot ļoti piesardzīgi vērtēt veselības riskus katru reizi, kad notiek saskarsme ar citiem cilvēkiem, un aicināja izmantot šo sociālās distancēšanās laiku, pievēršoties savai garīgajai izaugsmei.

Publicēts iekš Galvenā | Komentāri ir izslēgtiInformācija par reliģisko savienību (baznīcu) darbību ārkārtējās situācijas laikā

Priestera aicinājums

Priesteris Arnis Suleimanovs uzsver, ka ir iespēja tikties ar priesteri individuāli, lai saņemtu komūniju un apmeklētu grēksūdzi!!!

Publicēts iekš Galvenā | Komentāri ir izslēgtiPriestera aicinājums

Pulcēšanās uz dievkalpojumiem ir aizliegta

Līdz ar valdības un Krīzes vadības padomes sestdienas ārkārtas sēdē pieņemtajiem grozījumiem, kas paredz aizliegumu rīkot organizētus publiskus pasākumus, bet neorganizētu pulcēšanos kultūras, izklaides, atpūtas, sporta un reliģisko norišu vietās ierobežot līdz 50 cilvēkiem, pulcēšanās uz dievkalpojumiem, misēm, ir aizliegta, svētdien paziņojumā savā mājas lapā norādījusi Tieslietu ministrija.

Vairāk informācijas, spiežot šeit.

Publicēts iekš Galvenā | Komentāri ir izslēgtiPulcēšanās uz dievkalpojumiem ir aizliegta