… par Ezotēriku ?

 • Kritisks pārskats

Ezotērika 

  Ezotērikas jēdziens

 • Vārds „ ezotērisks „ nozīmē „ iekšējs, uz iekšu vērsts „ ;
 • Sākotnēji ar to saprata slepenas mācības, kas izskaidroja trancedentālas, ar prātu neizprotamas, garīgas lietas;
 • 19. gadsimtā, līdz ar New Age kustības aizsākšanos, ezotēriskas idejas tika atklātas publiski un iemantoja plašu popularitāti Rietumos;
 • Šodien daudzi cilvēki ezotēriskās idejas un prakses izmanto savā ikdienā, nemaz neapzinoties, ka tā ir ezotēriska.

Vai ezotēriska ir reliģija?

 • Ezotērika nav reliģija, bet drīzāk vispārīgs jēdziens, ko lieto atšķirīgu strāvojumu, kas ietver dažādus reliģiskus, garīgus un ar esošo pasaules uzskatu saistītus jautājumus, nosaukšanai;
 • Ezotērikas tipiska iezīme  ir dažādu vēsturisko laiku un kultūru reliģijas jēdzienu sajaukums.

Kas ir būtiskākais ezotēriskas pasaules uzskatā?

 • Visums pats par sevi ir dievišķs un mūžīgs. Visums ir bezpersoniska dievišķa spēka enerģija, ko bieži vien apzīmē ar Tālo Austrumu reliģiju jēdzieniem (Či, Ki, Prana );
 • Viss, kas eksistē, ir radies no dievišķas enerģijas – pat dievi, eņģeļi un gari ir šīs enerģijas izpausmes forma;
 • Kosmosā viss ir savienots ar šo enerģiju caur līdzību un analoģiju tīklu. Arī cilvēks ir šīs enerģijas daļa. Visbeidzot, cilvēks pats sev ir dievs;
 • Cilvēka un kosmosa labklājība ir atkarīga no enerģiju harmonijas;
 • Sevis garīgās pilnveidošanas ceļā cilvēkam ir jāvairo sava enerģija līdz brīdim, kad viņš izjūt savas enerģijas saplūšanu ar augstākajām svārstībām – dievišķo enerģiju;
 • Gari, eņģeļi, fejas, elfi, laumiņas un citas būtnes ir līdzās cilvēkam un var viņam palīdzēt;
 • Katrs cilvēks pilnībā ir atbildīgs pats par sevi un savu likteni, par ciešanām, veselību un slimībām. Slikta veselība vai nelaime rodas nepareizas domāšanas rezultātā. Pozitīva, pareiza domāšana veicina veiksmīgu dzīvi;
 • Cilvēks šajā pasaulē, pēc ezotēriskā pasaules uzskata, nedzīvo tikai vienu reizi, bet, pēc pārdzimšanas ( reinkarnācijas ) atgriežas atkal un atkal, tādā veidā attīstoties un pilnveidojoties;
 • Visas reliģijas ir vienādas, nav absolūtas patiesības. Katram cilvēkam jāizvēlas tas, kas viņam ir vispiemērotākais. Reliģiskās idejas pēc vajadzības var tikt mainītas vai kombinētas.

Mūsdienās daudzi ar ezotēriskās pasaules uzskatu saistītie priekšmeti un lietas ir atrodamas ne tikai ezotēriskajos veikalos, bet arī parastās grāmatnīcās, veselīgas pārtikas veikalos un aptiekās. Ezotēriskie veikali piedāvā visa veida preces, kas palīdz apgūt visu, no alternatīvās medicīnas terapijām līdz raganu mākslai.

Kur mēs ikdienā sastopamies ar ezotērisku?

Mūsdienās ezotēriskās idejas ir atrodamas visās mūsu sabiedrības sfērās – dažādās nodarbēs, koncertos, simbolos un, īpaši, tās veidojas caur atšķirīgu reliģiju kombinēšanu. Ezotēriskās idejas var ieraudzīt veselības sektorā, izglītībā, dažādu dzīves stilu piedāvājumos, attiecībās, menedžmentā u.t.t. Šīm nodarbēm un konceptiem pieder Fen Šui, Baha ziedu terapija, Reiki, Cigun, Taidzi, astroloģija, rīkstniecība, kinezioloģija, dārgakmeņu terapija, joga, dziedināšana ar prānu u.c.

Vai ezotērika un kristīgā ticība ir savienojamas?

Kristīgā ticība krasi atšķiras no ezotēriskā pasaules uzskata. Kristietis tic personīgam Dievam. Dievs ir persona – kāds, ar ko var runāt.

 • Dievs ir radījis visu pasauli, Viņš pats ir pāri visam Visumam;
 • Katrs cilvēks ir unikāls Dieva attēls. Dievs katram ir devis dzīvību;
 • „ Dzīvības spēks „ nav dabas spēks, bet dāvana, ko Dievs katram cilvēkam ir devis kopš viņa eksistences sākuma;
 • Cilvēka mērķis ir mūžīgs mīlestības dialogs ar Dievu un citiem cilvēkiem;
 • Ciešanas rodas vienīgi tādēļ, ka ir bojātas attiecības starp cilvēku un Dievu, starp cilvēku un cilvēku ( grēks );
 • Dievs dāvā pestīšanu, un tā ir žēlastība. Pestīšana ir atjaunotas attiecības un draudzība starp Dievu un cilvēku;
 • Mēs šajā pasaulē dzīvojam tikai vienu reizi, otras reizes nebūs. Kristieši cer uz miesas augšāmcelšanos un mūžīgu dzīvi kopā ar visiem svētajiem debesīs;
 • Kad esam nokristīti, mēs pieņemam dzīvi Kristū, pieņemam mūsu pestīšanu. Dzīves gaitā katram kristītajam jācenšas iepazīt Kristu vēl labāk un jāmācās Viņu mīlēt vēl vairāk;
 • Ir absolūta patiesība un tā ir atpazīstama. Nav cita ceļa pie Tēva, kā vien caur Kristu.

Kristīgā ticība un ezotēriskā domāšana pamatā nav savienojamas.

Kāpēc ezotēriskās idejas ir tik izplatītas arī kristiešu vidū?

Ezotēriskais pasaules uzskats reti tiek pasniegts atklāti. Daudz biežāk tas tiek piedāvāts netieši, lietojot dažādus ikdienišķus jēdzienus. Jo biežāk mēs ar to sastopamies, jo vairāk tāda veida nodarbes sākam uztvert kā normu un līdz ar to vieglāk varam pieņemt attiecīgo domāšanu. Ezotērisko ideju lielo piedāvājumu, kas vērojams mūslaiku sabiedrībā, ir uzņēmuši daudzi, kuri paši to nemaz neapzinās. Ezotēriskā doma ir izplatījusies un šodien spēcīgi ietekmē visu sabiedrību. Daudzi cilvēki ir akceptējuši ezotērisko domāšanu nemaz nezinot, ka tā ir ezotēriskā domāšana.

Ko darīt?

Tā kā arī kristiešu starpā ir daudz maldu, ticīgajiem būtu ieteicams:

 • nepārņemt visas modes tendences, kas saistās ar atšķirīgu pasaules uzskatu, bet gan kritiski pārbaudīt visus jauninājumus;
 • atklāt nesaprātīgas idejas, lietojot loģiku;
 • vēl vairāk un dziļāk atklāt kristīgās ticības dārgumus;
 • stiprināt savu kristīgo identitāti;
 • drosmīgi parādīt savu kristīgo pārliecību un nebaidīties liecināt par savu ticību;
 • palīdzēt izprast ticību tiem, kuri meklē atbildes;
 • dzīvot kristīgu dzīvi, saņemt sakramentu žēlastības un lasīt Svētos Rakstus.

 

Pirms vairāk nekā 1500 gadiem svētais Augustīns, runājot par izaicinājumiem kristīgajā ticībā no citādi domājošo puses, rakstīja: „ Jo vairāk lietu, kas pieder katoļu ticībai, ievēro rūpīgāk, izprot dziļāk, neatlaidīgāk sludina un skaidro, tad, kad ķeceru viltīgais nemiers to liek apšaubīt, – un pret ķecerībām ir jāaizstāvas – jo vairāk viņu uzdotais jautājums kļūst par iemeslu izpētei ”.

( De civitate Dei XVI, 2)

Imprimatur

+ Janis Pujats

Rīgas arhibīskaps – metropolīts

2010.gada 26. aprīlis