… par New Age ?

 • Kritisks pārskats

New Age

    Kopš 20. gadsimta 60. gadu beigām mūsu sabiedrību arvien vairāk ietekmē kāda kultūras tendence, pazīstama kā New Age ( Jaunais Laikmets ). Saskaņā ar mūsdienu astroloģisko skatījumu, nākamais laikmets būs „ Ūdensvīra laikmets ” . Pēc 2000 gadus ilga laika perioda, kad cilvēka vēsturi un kultūru ir ietekmējis un veidojis kristīgais laikmets – „ Zivs laikmets „ , tagad cilvēce atrodoties jaunas ēras sākumā. Ko jaunu dos šī ēra, un kā mums, kristiešiem, jāraugās uz New Age mācību?

     Jaunā laikmeta sekotāji tic, ka jauna laikmeta sākums ir pasludināts zvaigznēs. 

 New Age redzējums

New Age uztverē viss ir dzīvs un visam piemīt sevis apzināšanās. Pat ūdenim ir dota spēja saprast valodu un to interpretēt. Tiek uzskatīts, ka to var saskatīt ledus kristālos.

 • New Age ēra pasaulei nesīšot mieru un saskaņu. Katra šķelšanās forma tikšot uzveikta;
 • New Age tautas, sapulcinātas kopā, veidošot vienu pasaules reliģiju, kur būšot viena pasaules mēroga tauta un viena visas pasaules mēroga valdības;
 • Izveidošoties pasaules reliģija, kur dažādas reliģijas un garīgās tradīcijas saplūdīs kopā un tiks savienotas vienā;
 • Pēc patriarhāli ietekmētās ēras tagad tuvojoties maigāka ēra, ko ietekmēs sievišķīgāks garīgums;
 • Cilvēks un daba dzīvošot harmonijā, daba atkal tiks atpazīta tās dievišķumā. Jaunajā ekoloģijā tiks ņemts vērā „ dabas svētums „;
 • Nebūšot vairs nekādu dogmu un nekādas absolūtās patiesības, katrs sekos „ savai paša ticībai „ ;
 • New Age ietvaros senās ezotēriskās idejas un prakses kļūšot par sabiedrības īpašumu;
 • Apgaismības laikmeta, intelektuālā, uz saprātu vērstā domāšana, tikšot pārvarēta. Svarīgāks par visu būs intuīcija un sajūtas;
 • New Age simbols ir varavīksne, kas sevī apvieno visas spektra krāsas.

Priekšstats par Dievu un cilvēku

   New Age kustības ietekmē daudzi pievēršas senām, pirms kristietības pastāvošām reliģijām, lai tās atjaunotu. Ļoti populāras ir kļuvušas ķeltu kulta vietas.

 • New Age domātāji attiecībā pret Dievu izvēlas panteistisko skatījumu. Kosmoss esot dievišķs pats par sevi. Dievišķā kosmosa robežās viss esot viens vesels. ;
 • Pati zeme tiek uzskatīta par dzīvu organismu – „ Gaia „- un cilvēce, kas uz tās dzīvo, ir kā tās ķermeņa šūnas;
 • New Age pasludina „ jauno cilvēku „ kā izglītotu cilvēku, kurš ir atzinis savu dievišķumu;
 • Jo vairāk cilvēku atmodina savu dievišķo būtību un sāk savstarpēji garīgi savienoties, jo ātrāk sākšoties jaunais laikmets;
 • Daudzi New Age aizstāvji tic reinkarnācijai. Daudzo atdzimšanu gaitā zemes virsū parastais cilvēks attīstoties par dievišķu pārcilvēku;
 • New Age nav reliģija, bet gan sinkrētiska (tulk. piezīme – daudzu lietu apvienošana) kustība. Visdažādāko reliģiju elementi tiek sajaukti un sapludināti. Būtiska ietekme ir Austrumu ticībām, piemēram, budismam, daoismam un hinduismam, kā arī šamanismam, indiešu reliģijām, gnosticismam, kabalai un daudzām citām reliģijām. Jaunajā laikmetā tikšot atjaunotas pagānu tradīcijas, kas bija pastāvējušas Eiropā vēl pirms kristietības.

Kas slēpjas aiz Jaunā Laikmeta tendencēm?

 • Ideja par jauna laikmeta atnākšanu nav jauna, bet gan bija zināma jau antīkajā senatnē ( tad par tādu tika uzskatīta pirmatnējās kopienas iekārta);
 • Mūsdienu New Age kustības sākumi saistās ar Helēnas ( Jeļenas ) Blavatskas 1875. gadā dibināto Teozofisko biedrību. Tā izstrādāja kustības vadlīnijas, kas ir spēkā arī mūsdienās;
 • Šādu un līdzīgu grupu mērķis ir pārveidot sabiedrību atbilstoši New Age izpratnei. Procesā, kam jāīstenojas vairākās desmitgadēs, New Age domāšanai būtu jātiek ieviestai sabiedrības zemapziņā, lai tādējādi tā, visbeidzot, kļūtu par noteicošo pasaules uzskatu; New Age laikmetā tieši tādēļ tiek izmantotas un izplatītas daudzu reliģiju prakse, kur ietverta attiecīgā filozofija. ( Tas notiek visās ikdienas jomās – veselības aprūpē, karjerā, izglītībā, brīvajā laikā – lietojot tādas prakses kā taidzi, cigun, mandalu, homeopātiju, Baha ziedu terapiju, dārgakmeņu terapiju, kinezioloģiju, trancedentālo meditāciju, jogu, reiki un daudzas citas.)
 • Ievērojamākie New Age pārstāvji ir Merilina Fergusone ( Marilyn Ferguson ), Fritjofs Kapra ( Fritjof Capra ), Kens Vilburs ( Ken Wilbur ), Deivids Spanglers ( David Spangler ).

Jaunais Laikmets un kristietība

   Zivs ir agrīnās kristietības simbols un ietver īsu kredo ( ticības apliecinājumu ) : Jēzus, Kristus, Dievs, Dēls, Pestītājs. Kristieši tic, ka ar Jēzus atnākšanu ir sākušies beigu laiki. Viņi negaida jauno laikmetu, bet gan otrreizējo Kristus atnākšanu.

   Pēc savas būtības New Age ir pilnīgi pretēja kristīgajai atklāsmei.

 • Kristietībai savā institucionalizētajā formā nav vietas New Age , jo tas noraida jebkādus dogmatiskos uzskatus par patiesību;
 • Kristiešiem nevar ticēt New Age, jo viņi tic, ka laiki ir piepildījušies ar Jēzu Kristu. Kristieši pašreiz dzīvo beigu laikos un sagaida vēstures piepildīšanos caur Jēzus Kristus otrreizējo atnākšanu;
 • No vienas puses, New Age nozīmē atgriešanos pie senajām gnostiskajām idejām ar tām raksturīgo pašatpestīšanās ceļu. No otras puses, tas veicina iekšējo atteikšanos no kristīgās ticības, jo Jaunais Laikmets iedrošina un sekmē reliģiju un kultu sapludināšanu;
 • Kristieši nemeklē ceļu, lai dotos pretī dievišķībai, jo viņi tic Dievam, kurš kā Jēzus Kristus ir nonācis pie viņiem;
 • Kristieši netic pašatpestīšanai ar reliģiskiem paņēmieniem, bet viņi tic pestīšanas dāvanai caur Kristus krustu;
 • Kristieši tic, ka pastāv nezūdoša atšķirība starp Dievu, kas ir Radītājs, un Viņa radībām. Cilvēka augstākais mērķis ir nevis atraisīt paša dievišķo potenciālu, bet gan izdzīvot absolūtu mīlestību tās pilnībā. Kristieši apzinās, ka ir aicināti uz mūžīgās mīlestības dialogu;
 • Kristieši nevar piekrist relatīvai reliģijas izpratnei, jo viņi ir saistīti ar To, kurš ir teicis: „ Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani. „ (Jņ. 14,6 )

©Klements Pīlārs, Austrija

Sagatavojusi Sv. Damiāna lūgšanu grupa un brāļi kapucīni

Paldies arī Jānim Lullem

Imprimatur

+ Janis Pujats

Rīgas arhibīskaps – metropolīts

2010.gada 26. aprīlis