… par Baha ziedu terapiju ?

  • Kritisks pārskats

Baha ziedu terapija 

   Baha ziedu terapija pēdējā laikā ir kļuvusi īpaši pazīstama un iecienīta. Lai arī zinātnieki šo metodi noraida kā neefektīvu, to pielieto arvien vairāk ārstu. Dažkārt Baha ziedu esences tiek izrakstītas pat slimnīcās. Daudzi šis „ zāles „ lieto tieši tādēļ, ka tām piedēvē spēju dziedināt, vispirms iedarbojoties uz dvēseli. Rodas jautājums, kādēļ pret šo metodi ir iebildumi no kristīgā skatījuma?

Baha ziedu vēsture

Dr. Edvards Bahs ( 1886 – 1936 ) savu karjeru uzsāka kā homeopāts, bet drīz vien izveidoja pats savu terapijas formu.

Terapijas pirmsākumi saistīti ar velsiešu izcelsmes ārsta Dr. Edvarda Baha ( Edward Bach, 1886 – 1936 ) vārdu. Viņš savu karjeru iesāka kā homeopāts, bet pēc tam izveidoja pats savu terapijas formu. Dr. Bahs uzskatīja, ka slimību cēlonis ir iekšējs konflikts starp  „ augstāko Sevi „ un „ personību  „. Šī slimību nesošā konflikta cēlonis esot rakstura vājības: lepnība, cietsirdība, egoisms, naids, nedrošība, neziņa un mantkārība. Kopumā Dr. Bahs nosauca trīsdesmit astoņus negatīvus dvēseles stāvokļus, ko būtu jāspēj izārstēt, lietojot trīsdesmit astoņas augu esences. „ Zālēm „ nav jāārstē slimība, bet gan galvenā rakstura vājība. Ziedu esencēm jāizlabo cilvēka raksturs. Baha ziedu terapeiti arī mūsdienās apgalvo, ka, lietojot attiecīgo ziedu esenci, var novērst psihiskas krīzes, atrisināt smagas dzīves situācijas, kā arī pieņemt pareizus lēmumus. Pēc Dr. Baha pāragrās nāves terapija tika aizmirsta. To veiksmīgi praksē sāka izmantot, sākoties ezotēriskas uzplaukumam 20. gadsimta 80. gados. Šīs metodes komerciālo panākumu dēļ ir radīti tās pakaļdarinājumi, kam pamatā ir tā pati ideja.

Baha ziedu esences ir radītas ne tikai, lai ārstētu slimības, bet arī lai uzlabotu cilvēka raksturu.                                                                                                                                                      

   Tikai ezotēriskas uzplaukuma laikā Baha ziedu terapija varēja kļūt plašāk pazīstama un izplatīta.

Kā Dr. Bahs atklāja 38 ziedu esences un kā tās darbojas?

Dr. Bahs aprakstīja trīsdesmit astoņas ziedu esences, nosaucot tās par „ dziedinošiem šķidrumiem „ , turklāt, izvēloties ziedus un pielāgojot esenci noteiktam „ dvēseles stāvoklim „ , viņš vadījās vienīgi pēc savas izjūtas. Vēlāk Dr. Bahs izveidoja trīsdesmit devīto esenci – piecu ziedu esenču maisījumu – „ glābšanas riņķi „ (Rescue), kas būtu jālieto, ja rodas pēkšņa vajadzība. Viņa mērķis nebija radīt tādus augu ekstraktus, ko lieto tradicionālā medicīnā. Šeit runa bija par ziedu garīgās „ enerģijas  „ pārnešanu uz nesējsubstanci. Šādiem „ apgarotiem „ medikamentiem pēc Dr. Baha jāspēj ārstēt arī cilvēka dvēsele. Katrā ziņā vēl šodien nav atrasts saprātīgs pierādījums nedz noteiktu „ dvēseles stāvokļu „ saistībai ar kādu ziedu, nedz arī zāļu specifiskai iedarbībai. Baha ziedu esences ir atšķaidītas tādā mērā, ka tajās nav farmakaloģiski iedarbīgu vielu. Pat, ja arī pēc šo zāļu lietošanas ir pozitīvi rezultāti, tomēr tie neatšķiras no tā, ko var panākt arī ar citiem placebo preparātiem.

Patērētāju aizsardzības organizācijas ir secinājušas, ka Baha ziedu terapija nav piemērota slimību ārstēšanai.

Kas ir Baha ziedu terapijas pamatā?

Arī pats Dr. Bahs uzskatīja, ka viņa izstrādātās zāles nedarbojas ierastajā veidā. Brīvmūrnieks Dr. Bahs savas terapijas ideju pamatoja, balstoties uz ezotērisko pasaules uzskatu. Saskaņā ar to slimība vienmēr ir nepareizas domāšanas vai dvēseles nepietiekamības attīstības izpausme. Tādēļ katrs pats ir atbildīgs par savu veselības uzlabošanos. Dr. Bahs bija reinkarnācijas ( pārdzimšanas ) piekritējs un uzskatīja, ka viņa „ zāles „ palīdz cilvēkiem labāk veikt savas tagadējās dzīves „ garīgos uzdevumus „ . Dr. Bahs cilvēkā izdalīja „ augstāko ( dievišķo ) esamību „ no viņa personības pasaulīgajām izpausmēm. Dzīves mērķis, viņaprāt, ir atpazīt savu dievišķību un sekot patiesībai , ko iespējams atrast paša iekšienē. „ Garīgās ziedu esences „ nav ārstniecības, bet gan drīzāk pestīšanas līdzekļi. Pats E. Bahs tās dēvēja par „ sakramentiem „. Preparātiem būtu jāpalīdz cilvēku garīgās pilnveidošanās ceļā. Ņemot vērā ezotērisko pasaules uzskatu, cilvēkam ir jāmācās paļauties tikai uz sevi, nepieņemot mācības un padomus no citiem.

Baha ziedu terapijai nav nekāda zinātniska pamatojuma – „ atziņu „ pamatā ir tikai izjūta.

  Baha ziedu piekritēji uzskata, ka cigoriņu ekstrakts veicinot izpratni par mīlestību kā visaptverošu spēku un spēju to dāvāt citiem bez nosacījuma. Pīnijas „ garīgajai „ esencei esot jāatbrīvo no pārāk spēcīgas pienākuma apziņas.

Vai kristietim būtu jāpraktizē Baha ziedu terapija?

Ideoloģija, kas ir Baha ziedu terapijas pamatā, nav savienojama ar kristīgajiem, bibliskajiem priekšstatiem. Arī tad, ja lietotājs iesākumā vadās, balstoties uz šo maldīgo uzskatu, ka šī ir dabīga medicīna, ar laiku viņš var atklāt, kas ir tas, kas viņu attālina no kristīgās pārliecības. Kristieši neuzskata, ka slimības cēlonis ir pacienta nepareizas domāšanas veids, bet gan pieņem, ka reizēm ir jācieš arī nevainīgiem cilvēkiem. Kristietībā tiek norādīts, ka garīgu pilnveidošanos var sasniegt ar personīgu piepūli, atgriežoties no grēkiem, veidojot sarunas ar Kungu Dievu, un garīgā attīstība ir Dieva žēlastība, nevis noteikts lietoto zāļu rezultāts. Tādejādi no kristīgā viedokļa var teikt, ka Baha ziedu terapija ir nevis alternatīvā medicīna, bet gan daļa no ezotēriskās mācības par dziedināšanu. Tieši tāpēc kristietim būtu jāizvairās no Baha ziedu terapijas prakses.

 

©Klements Pīlārs, Austrija

Sagatavojusi Sv. Damiāna lūgšanu grupa un brāļi kapucīni

Paldies arī Jānim Lullem

Imprimatur

+ Janis Pujats

Rīgas arhibīskaps – metropolīts

2010.gada 26. aprīlis