… par Fen Šui ?

 • Kritisks pārskats

Fen Šui  

   Pēdējos gados ļoti populāri ir iekārtot gan privātos apartamentus, gan arī publiskas vietas, izmantojot „ Fen Šui „ mācību. Saistībā ar ezotēriskas uzplaukumu, arī šī prakse ir no Tālajiem Austrumiem un ir aktuāla arī mūsu valstī. Kas ir Fen Šui? Kā kristietim pret šo tendenci būtu jāreaģē?

Ezotērikas pasaulē harmoniskā „ enerģijas „ plūsma tiek uzskatīta par labklājības pamatu.

Kas ir Fen Šui?

Fen Šui pamatā ir ticība spēkam „ Ki „

 • Izcelsme ir Ķīnā. „ Feng Shui „ ir ķīniešu valodas vārds: „ vējš, ūdens „;
 • „ Fen Šui „ prakse iesākumā bija saistīta ar ķīniešu seņču pielūgsmi kas ir Taoistiskās mācības daļa. Tās mērķis bija ģeomantijas ceļā atrast vispiemērotākās apbedīšanas vietas mirušajiem radiniekiem, lai viņu gari varētu nodrošināt tiem labu gaisu ( vēju ) un labu ūdeni;
 • Saistībā ar taoisma idejām, tiek akcentēta pareizās kosmiskās enerģijas Ki ( zināma arī kā „ Qi „ vai „ Dzi „) plūsmas meklēšana;
 • Taoismā Ki tiek saprasts kā universāls dzīvības spēks, ar ko viss sākas, spēks, kas visu uztur. Šajā reliģijā, kas nepazīst personisko Dievu – Radītāju, šis spēks ir dievišķs sākotnējais universa spēks.

Taoismā „ Ki „ tiek definēts kā „ pūķa elpa „. Tiek uzskatīts, ka tā ir neizprotama, fiziska enerģijas forma.

Fen Šui Rietumu formas

Fen Šui ietver tā sauktās Ki kustības, kas, ezotēriskai izplatoties, ir integrētas rietumu pasaulē, tās pielāgojot un izplatot.

 • Saistībā ar ezotēriskas uzplaukumu, pat Rietumu valstīs plaši izplatītas Tālo Austrumu valstu idejas par cilvēku. Tas ir iemesls tam, kāpēc daudzi cilvēki ir pārliecināti, ka harmoniskā dievišķās straumes enerģija Ki ir būtiska un vērtīga veselībai. Balstoties uz šīm Austrumu idejām, cilvēks nevar tikt uztverts citādi, kā vien tāds, kāds izplūst no dievišķās enerģijas, tādejādi pareizā enerģijas plūsma ir par visu atbildīga;
 • Daudzās Ki kustībās , piemēram, Cigun ( Qi Gong ), Tai Dzi ( Tai Chi ), Šiacu (Shiatsu ) u.t.t., tiek akcentēta terapeitiskā ārstēšana, lai uzturētu cilvēkus pareizajā „ enerģētiskajā balansā „. Fen Šui koncentrējas uz cilvēka apkārtējo vidi, uz māju, dzīvokli un dārzu;
 • Fen Šui piedāvā arhitektūras likumus, kā arī ieteikumus, kā projektēt māju, sekojot Ki spēka plūsmai. Ja šie likumi netiek ievēroti, var tikt izraisīts arī kaitīgais Ki spēks, kurš tādā veidā varētu radīt problēmas veselībā un arī sociālajā vidē;
 • Papildus interjera un eksterjera dizaina likumiem tiek piedāvātas arī noderīgas ierīces, kuras var pozitīvi ietekmēt enerģijas plūsmu mājās. Spoguļi, mazi zvaniņi, kristāli u.t.t. ir domāti, lai atbalstītu un vadītu enerģiju pa pareizajiem kanāliem un lai noturētu to harmoniskā plūsmā.

Kad tiek praktizēts Fen Šui?

Daļai cilvēku pietiek ar informācijas iegūšanu no grāmatām, un tādā veidā viņi iegūst iedvesmu. Taču pastāv arī speciāli apmācīti Fen Šui konsultanti, kuri par augstu cenu nosaka interjera dizainu ( bieži vien tas notiek izmantojot radiestētikas metodes – ar svārstu un āderu meklēšanu rīksti ). Dažādas Fen Šui skolas uzsver dažādus viedokļus.

Kritika

„ Fen Šui nav zinātne. Tā tikai piepilda maku ar šarlatānismu „ . – prof. Chen Zhihua

Konkrēti padomi un ieteikumi interjera dizainam paši par sevi nav negatīvi, dažreiz tie vienkārši ir dabiski estētikas principi, kas, bez šaubām, ir pareizi, taču pie tiem varētu nonākt, izmantojot arī cilvēka loģisko domāšanu. Tomēr daļa ieteikumu izplata ideoloģiju, kas var izraisīt problēmas. Visas problēmas un grūtības, kas ikdienā sastopamas, tiek uztvertas kā negatīvās enerģijas plūsmas rezultāts. Tā vietā, lai meklētu risinājumu patiesajām problēmām, kā vienīgais risinājums tiek ieteikta mēbeļu pārkārtošana, cilvēkam liek iegādāties enerģijas simbolus ( kristālus, spoguļus, u.t.t).

Kristiešu kritika

 • Fen Šui taoisma reliģijas un filozofijas elementi tiek izņemti no konteksta un maskētā formā tiek ieviesti mūsu kultūrā. Kritiķi, kas nav no Ķīnas, Fen Šui apraksta kā „ dīvainu mikstūru, kas sastāv no ķīniešu māņticības, eiropiešu populistiskā okultisma un novecojušām ezotēriskām idejām, kas tiek pieņemta bez jebkādas kritikas „;
 • Fen Šui bieži pazemina cilvēku, kas ir raksturīgi ezotēriskajai domāšanai. Tas nozīmē, ka visas problēmas un grītības notiek sliktās „ enerģijas plūsmas „ dēļ;
 • Ir skaidri redzams, ka daudzajās Fen Šui rokasgrāmatās kristiešu simboliem tiek piedēvēta negatīva ietekme. Šādu attieksmi pauž Jaunā Laikmeta ( New Age ) ideoloģija;
 • Fen Šui atbalsta ideoloģisko pasaules uzskatu, kas tiek plaši izplatīts ezotēriskajā pasaulē. Jēdziens „ Ki ” ir neatdalāmi saistīts ar daoisma reliģisko pasauli;
 • Šo iemeslu dēļ kristiešiem vajadzētu vadīties pēc citiem kritērijiem, kā veidot interjera dizainu.

©Klements Pīlārs, Austrija

Sagatavojusi Sv. Damiāna lūgšanu grupa un brāļi kapucīni

Paldies arī Jānim Lullem

Imprimatur

+ Janis Pujats

Rīgas arhibīskaps – metropolīts

2010.gada 26. aprīlis