Monthly Archives: 2016. gada jūnijs

Sludinājumi

24. jūnijs – Jāņa Kristītāja svētki Sv. Mise plkst. 18:00

Publicēts iekš Galvenā

Ieskats Baznīcu nakts pasākumā

Dažas ainiņas no “Baznīcu nakts”pasākuma. Mūsu vislielākā dāvana bija Talsu krīžu centra bērni un audzinātājas. Foto: Māris Riķītis

Publicēts iekš Galvenā

Sludinājumi

3. jūnijā Talsu draudzē notiks Kurzemes diacēzes priesteru tikšanās. Kopīga Sv. Mise plkst. 12:00 5. jūnijā 11:00 mūsu draudzē notiks Kurzemes bīskapa Viktora Stulpina vizitācija. Pēc Sv. Mises pie baznīcas notiks kopēja agape.

Publicēts iekš Galvenā

Noslēdzies Alfa kurss

2.jūnijā svētīgi un ar pacilājumu noslēdzās pirmais Talsu katoļu draudzes rīkotais Alfa kurss. Paldies par izturību un neatlaidību 14 kursa beidzējiem, un pašaizliedzību kalpotāju komandai 18 cilvēku sastāvā! Lai Kungs mūs visus vada uz dziļāku Viņa pazīšanu!    

Publicēts iekš Galvenā