Draudzē kalpo

1. Draudzes koris

2. Svētdienas skola bērniem. Tikšanās katru svētdienu plkst.9:45 tiešsaistē vai klātienē – pēc Sv.Mises laikā.

3. Dzīvā Rožukroņa pulciņš

4. Apkopēju brigāde – rūpējas par baznīcas telpu un apkārtnes tīrību, baznīcas noformējumu

5. Dežuranti – rūpējas, lai baznīca darba dienās būtu atvērta apmeklētājiem