Draudzē kalpo

1. „ Draudzes koris „

2. „ Svētdienas skola „ – bērnu kristīgajā audzināšanā patstāvīgi iesaistīti 4 katehēti.

3. 4 „ dzīvie rožukroņa „ pulciņi                                                                                                           4. „  Apkopēju brigāde „- rūpējas par baznīcas telpu un apkārtnes tīrību, baznīcas noformējumu

5. Dežuranti – rūpējas, lai baznīca darba dienās būtu atvērta apmeklētājiem