Monthly Archives: 2015. gada novembris

SVĒTĪGU GAIDĪŠANAS LAIKU!

Attēls | Posted on by

Adventes vainadziņi

Svētdien, 25. novembrī mūsu baznīcā būs iespēja iegādāties draudzes cilvēku veidotus Adventes vainadziņus. Gūtie ienākumi tiks novirzīti draudzes mājas labiekārtošanai.

Publicēts iekš Galvenā

Izmaiņas dievkalpojumu laikos

• Trešdien, 25. novembrī Sv. Mise notiks 8:00 • Svētdien, 29. novembrī (I Advente) Sv. Mise notiks 12:00  

Publicēts iekš Galvenā

Adventa laika koncerti

Attēls | Posted on by

Adventa laika koncerts

5. decembrī plkst. 18:00 mūsu draudzē notiks Adventa koncerts. Ieeja pret ziedojumiem

Publicēts iekš Galvenā

Labā Gana māja

Saskaņā ar Talsu novada domes pieņemto lēmumu, Talsu katoļu draudzei uz 12 gadiem tiek iznomāts nekustamais īpašums Kārļa Mīlenbaha ielā 20.   Šajā namā draudze ir iecerējusi rīkot svētdienas skolas nodarbības, pasākumus jauniešiem, bērniem bāreņiem, maznodrošinātām ģimenēm, vecāka gada gājuma … Turpināt lasīt

Publicēts iekš Galvenā

Izmaiņas dievkalpojumu laikos

Turpmāk mēneša pirmajā piektdienā Sv. Mise notiks plkst. 17:00 , bet pēc Mises Vissvētākā Sakramenta izstādīšana un adorācija līdz plkst. 18:00 Atvainojamies par savlaicīgi nesniegto informāciju, kuras dēļ nācās nokavēt Sv. Misi vadoties pēc vecās kātrības!

Publicēts iekš Galvenā

Izmaiņas dievkalpojumu laikos

2. novembris – visu ticīgo mirušo piemiņas diena. Sv. Mise plkst. 11:00 un 18:00 Pārējās dienās Sv. Mise ierastajos laikos.

Publicēts iekš Galvenā