… par Alternatīvo medicīnu ?

 • Kritisks pārskats

Alternatīvā medicīna 

   Daudzas „ alternatīvās „ terapijas pacientam rada labsajūtu, atvieglojumu un dod jaunu cerību. Tas varētu būt pat ļoti noderīgi. Taču apšaubāma var būt ideoloģija, kas ar šo metožu palīdzību tiek iedvesta un realizēta. 

Mūsdienās arvien populārākas kļūst „alternatīvās „ , vai, pareizāk sakot, „ netradicionālās „ ārstniecības metodes. To ir sekmējusi gan pieaugošā neuzticība ķīmijai un tehnoloģijām, kā arī bieži vien „ bezdvēselisko „ iekārtu medicīnas radītās ciešanas. Tomēr ne viss, ko tās piedāvā, ir patiesi uzticams. Bieži vien šīs metodes caurvij apšaubāmas idejas un esošais pasaules uzskats. Daudzkārt šajā gadījumā runa ir ne tik daudz par dziedināšanu, cik par ezotērisko dziedināšanas mācību izplatīšanu, kas bieži tiek īstenota netiešā veidā. Šī iemesla dēļ kristieši, kuri vēlas būt uzticīgi savai ticībai , bieži var nonākt situācijās, kad nepieciešama izšķiršanās. Kas būtu jāievēro, sākot pielietot alternatīvās metodes? Kā tajās atšķirt graudus no pelavām un kā atpazīt terapijas, ietverot reliģisko vēstījumu?

Graudi un pelavas – kā atšķirt?

Alternatīvā medicīna, galvenokārt, ir dažādu vārdotāju darbības joma. Līdzās dažām pamatotām terapijām pastāv arī tādas, kas ir balstītas uz ezotērisko pasaules uzskatu. Šīm uzskata idejām cilvēki daudzkārt uzticas, un bieži tās aizstāv ar reliģisku fanātismu vārda burtiskajā nozīmē. Kas būtu jāievēro, lai neiekļūtu apšaubāmas terapijas un ideoloģijas lamatās?

Patērētāju tiesību aizsardzības iestādes iesaka uzmanīties:

 1. ja terapijas nav zinātniski pārbaudītas un to iedarbības apstiprinājušās tikai dažos gadījumos;
 2. ja tiek lietoti neskaidri izteicieni, kas drīzāk rada jautājumus nekā sniedz atbildes. Piemēram, tādi jēdzieni kā „ svārstības ”, „ dzīvības enerģija „ , „ enerģētiskais līdzsvars „ , „ attīrīšana „ , „ atindēšana „ , „ enerģijas blokāde „ , „ enerģijas plūsma „ , „ slimības svārstības „ ,  „ ēterisks „ diezgan droši norāda uz apšaubāmu terapiju.
 3. ja ar vienu produktu, medikamentu vai kādu darbību tiek solīts izārstēt daudzas savstarpēji maz saistītas vai nesaistītas slimības;
 4. ja tiek piedāvāti vispārēji dziedināšanas līdzekļi un apgalvots, ka ikviena slimība ir ārstējama;
 5. ja diagnostikā tiek lietotas apšaubāmas metodes, kā pamatā ir okulto spēku iedarbība, ar maģiju saistītas idejas vai priekšstati. Slimību diagnostikai nav piemērotas tādas metodes kā Īrisa diagnostika, kinezioloģiskie muskuļu testi, svārsta diagnostika, rīkstniecība ( ūdens āderu meklēšana ), Kiriliāna fotogrāfijas, auras diagnoze, „ biotensor „ , u.t.t.

Ir reāls risks, ka patiesās saslimšanas netiek laikus un pareizi atklātas, vai otrādi – pacientam tiek „ atklātas „ neesošas slimības.

Dziedinātājam taisnība! Vai tiešām?

 • Ikvienai terapijai būs virkne liecinieku, kas apstiprinās: „ Man tas palīdzēja ”. Tomēr, lai kādu terapiju atzītu par pamatotu, ar liecinieku pieredzi vien nepietiek;
 • Cilvēks kā sabiedriska būtne reaģē uz uzmanību, vārdiem un darbībām, kas vieš cerību. Ikvienai rīcībai, kas slimajam sniedz labas izredzes, var būt pozitīva iedarbība. Medicīnas zinātnē runā par placebo efektu. „ Placebo „ tulkojumā no latīņu valodas nozīmē „ es jutīšos labi „ ;
 • placebo efektam ir nozīme ikvienā ārstniecības nozarē. Tam ir īpaša nozīme specifiskās terapijas formās. Visiem cilvēkiem, arī skeptiski noskaņotajiem, šī efekta iedarbība ir vienlīdz spēcīga;
 • Metodes, kam, neskaitot placebo efektu, nav terapeitisku panākumu, sauc par „ nenoteiktajām pseidoterapijām „ . Visi panākumi, kas gūti, tās lietojot, nav uzskatāmi par patiesu pierādījumu terapeitiskajai koncepcijai;
 • Daudzo nenoteikto „ pseido „ terapiju īpatnība ir „ terapeitiskie stāsti „ par spēkiem un norisēm, kam būtu jāietekmē slimība un dziedināšana. Šos stāstus varētu būt ietekmējusi arī ideoloģija;
 • Pēdējā laikā ir ieviesušās daudz dažādas terapijas, kam pamatā ( tieši vai netieši ) ir ar ezotērisko pasaules uzskatu saistīti priekšstati.

   Vārds „ placebo „ ir minēts arī Bībelē : „ Placebo Domino in regione vivorum „           ( Ps. 116,9 ) , burtisks tulkojums: „ Es būšu priecīgs Kungā dzīvo zemē „ . Minētais efekts ir novērojams gan pieaugušajiem, gan bērniem, gan zīdaiņiem, gan dzīvniekiem. Pat tos, kuri sevi uzskata par skeptiķiem, iespaido cerību rosinoši apgalvojumi un ziņas.

Raksturīgākās ezotēriskā pasaules uzskata idejas ir šādas:

 • visu pasauli uztur un tai cauri plūst viena kosmiskā enerģija ( Či, Ki, Prāna, Via vitalis, u.t.t. ) ;
 • cilvēka garu, dvēseli un miesu var saskaņot ar „ enerģētiskā darba „ ( meditācijas, rituālo kustību, elpošanas, u.t.t. ) palīdzību;
 • zāles, gatavojot pēc īpašas receptes, iedarbojas uz „ smalko vielu „ un tās var                    „ potencēt „ , „ dinamizēt „ , „ enerģetizēt „ , lai tādejādi iespaidotu cilvēka „ dzīvības spēku „ ;
 • slimību ir izraisījusi nepareiza domāšana;
 • dziedināt var pareizās svārstības.

Ki – ezotēriskajai alternatīvajai medicīnai ir raksturīga runāšana par enerģijām, enerģiju plūsmām, svārstībām un ēteriskām enerģijām. Či, Ki, Prāna, Via vitalis tiek lietoti kā apzīmējumi „ universālajam dzīves spēkam „ .

Terapijas ar ezotērisku izcelsmi ( tikai daži piemēri ) :

Baha ziedu terapija, dārgakmeņu terapija, reiki, „ aura – soma „ terapija, prānas dziedināšana, biorezonanse, refleksīvo zonu terapija, kraniosakrālā terapija, auras dziedināšana, bioenerģētika, spargirika, homeopātija, Šišlera sāļi, urīnterapija, antropozofiskā dziedināšana, pārdzimšana, cigun, taidzi, kinezioloģija, u.t.t.

Kristieši un alternatīvā medicīna

 • Medicīna vienmēr ir saistīta ar noteiktu kultūru. Ikvienai medicīnai pamatā ir noteikts pasaules uzskats. Ārstēšanas laikā tas tiešā vai netiešā veidā tiek izskaidrots un nodots pacientam;
 • Alternatīvajā medicīnā mācības par miesas un dvēseles dziedināšanu bieži tiek savstarpēji saistītas. Īpaši tas attiecas uz gadījumiem, kad ir runa par „ holistisko „ dziedināšanu, iekļaujot arī cilvēka dvēselisko un garīgo dimensiju;
 • Ilgstoša šādu terapiju lietošana var izveidot tādu domāšanas veidu, kas nav savienojams vai ir pat pilnīgā pretrunā ar kristīgās ticības pamatiem;
 • Pat neminot ārstniecības apšaubāmo kvalitāti, šādu terapiju lietošana vai pieņemšana veicina ezotērisko ideju izplatīšanos sabiedrībā.

Vai pastāv saprātīga alternatīva medicīnai?

 • Ja cilvēks tiešām vēlas izārstēties no nopietnas kaites, zinātniskai medicīnai alternatīvas nav. Toties pastāv teicama „ komplementārā medicīna „ – papildus ārstēšanās.
 • Papildus ārstēšanos sniedz patiesi dabīga medicīna, kur tiek izmantoti dabīgi līdzekļi ( ūdens, gaiss, kustības, diētas ).
 • No kristīgā viedokļa, papildus ārstēšanās, lasot Svētos Rakstus un satiekoties ar Kungu lūgšanā, ir ne tikai vērtīga, bet arī vēlama.
 • Kristīgi motivētas medicīnas pamatā ir atteikšanās no pārspīlētiem dziedināšanas solījumiem. Tā drīzāk var palīdzēt cilvēkam pieņemt savus ierobežojumus, rodot dziļāku ciešanu un pat nāves realitātes akceptāciju.

 

©Klements Pīlārs, Austrija

Sagatavojusi Sv. Damiāna lūgšanu grupa un brāļi kapucīni

Paldies arī Jānim Lullem

 

 

Imprimatur

+ Janis Pujats

Rīgas arhibīskaps – metropolīts

2010.gada 26. aprīlis