Regulārie draudzes pasākumi

Adventa svētdienu koncerti, Ziemassvētku pasākums bērniem, Zvaigžņu dienas pasākums draudzes vecākai paaudzei, līdzdalība starpkonfesionālā „ Alfas kursā „ , gavēņa laika rekolekcijas, Starpkonfesionāls krusta ceļš Lielā piektdienā pa Talsu pilsētas ielām, Vasarsvētku brīvdabas pasākums visai draudzei, baznīcas gadadienas svinības, draudzes talka, bērnu vasaras nometne,  svētceļojums uz Aglonu, Kapusvētki, Ražas svētki otrajā oktobra svētdienā.