… par Kinezioloģiju ?

  • Kritisks pārskats

Kinezioloģija 

     Pēdējā laikā populāras kļuvušas dažādas zem it kā zinātniskiem nosaukumiem slēptas prakses un terapijas, kas izriet no viena avota: Touch for Health, Brain Gymn, lietišķā kinezioloģija, Energy Life Circle, Movement Dynamics, biheiviorālā kinezioloģija, psiholoģiskā kinezioloģija. Tie lielākoties ir vienkārši kustību un relaksācijas vingrinājumi, kas kopā ar dažādās teorijās ietvertajām ezotēriskas idejām veicina šīs mācības izplatīšanos sabiedrībā. Pārskatā par kinezioloģijas idejām un to kritisko analīzi ir atklāts, ka, kā tas mūsdienās bieži gadās, te ir runa par reliģiju ārsta virsvalkā.

Ticēt New Age terapiju mītiem un laimes apsolījumiem vienmēr ir vieglāk nekā izvērtēt ārstēšanās iespējas un būt psihologam. ( H. Cangerle )

Kas ir kinezioloģija?

Ar kinezioloģiju saprot diagnostikas un ārstnieciskos nolūkos veiktu darbību, kā pamatā ir vienkāršs „ muskuļu tests „. Vārds „ Kinezioloģija „ nozīmē „ mācība par kustību „. Tā ir tā saucamā alternatīvās medicīnas prakse. kur tradicionālās ķīniešu medicīnas priekšstati tiek apvienoti ar novecojušām 60. gadu Rietumu neiroloģijas teorijām. 1960. gados to izveidoja amerikāņu ārsts Džordžs Gudhārts ( George Goodheart ). Tā kā angļu valodā vārds „ kinesiology „ nozīmē arī ārstniecisko vingrošanu, Gudhārts savu terapijas un diagnostikas paņēmienu nosauca par „ applied kinesiology „ . Šī iemesla dēļ arī citās valodās dažreiz tiek runāts par „ lietišķo kinezioloģiju „ , taču būtībā ir runa par vienu un to pašu praksi.

Tāpat kā ķīniešu medicīnā, arī kinezioloģijas pamatā ir daoisma priekšstats par „ki „– visu uzturošu „ dzīvības enerģiju „ . Saskaņā ar šo uzskatu tā plūst pa anatomiski neaprakstāmiem enerģijas ceļiem – t.s. „ meridiāniem „ .Šīs enerģijas plūsma esot cilvēka veselības stāvokļa un pašsajūtas noteicēja.  Ja  enerģijas plūsma ir traucēta, tad tiek ietekmēta pašsajūtu un vispārējais veselības stāvoklis.

Slimības diagnoze pacientam tiek noteikta, lietojot muskuļu testu. Pastāv uzskats, ka slimības, alerģija pret dažādiem pārtikas produktiem un dažādi stresa faktori rada „ traucējumus „ muskuļu „ enerģijas plūsmā „ .Testa laikā tiek „ izmērīta „ muskuļu pretestība. Piemēram, kamēr slimnieks vienā rokā tur kādu pārtikas produktu, tikmēr kineziologs mēģina pie virsmas piespiest otru – izstiepto roku. Atkarībā no spēka vai vājuma tiek noteiktas diagnozes un terapijas. Tādā veidā tiek noteiktas arī lietojamās zāles. Kineziologi uzskata, ka šādā veidā ir iespējams noteikt visus veselības trūkumus, traucējumus orgānu darbībā, psihosomatiskās saslimšanas, krampjus un kustību aparāta saslimšanas, kā arī dzirdes trūkumus un alerģijas.

   Pašlaik izplatītākās kinezioloģijas formas ir:

  • IK – kinezioloģija;
  • Edu – kinestētika;
  • „ Touch for Health „;
  • Three in one ( trīs vienā ) – teorija;
  • Psiho – kinezioloģija.

„ Aiz kinezioloģijas ir filozofija. Lietotājam ir svarīgi to labi pārzināt un tajā attīstīties „ , norāda kineziologi Kims da Silva un Do – Di Ridls.

Edu – kinestētika

   Edu – kinestētiku 1980. gados izveidojis Pols Denisons. Viņš uzskatīja, ka „ bloķēta enerģijas plūsma „vai  „ traucējumi „ bērna „ enerģijas plūsmā „ ir mācību problēmu un uzvedības īpatnību pamatā. Veicot noteiktus vingrinājumus ( piemēram, iešana pār krustu, lēkāšana ), esot iespējams aktivizēt smadzenes, tādejādi sekmējot „ smadzeņu meridiānu „ nobriešanu. Līdz ar to tiek ārstēti uztveres un runas traucējumi, kā arī likvidētas problēmas mācību procesā.

Vācijas psihologu apvienība jau 1998. gadā brīdināja, ka kinezioloģija ir ne tikai dārga un nederīga, bet, ka tās iespaids uz cilvēku varētu būt arī kaitīgs, jo tiktu zaudēts īstai palīdzībai tik dārgais laiks.

Kritika

Kinezioloģija netiek balstīta uz zināšanām fizioloģijā, anatomijā vai manuālajā terapijā, bet gan skaidrota, pamatojoties uz ķīniešu tradicionālās medicīnas un daoisma filozofiskajiem priekšstatiem.

Muskuļu testa izmantošana diagnostikā rada lielu risku kļūdīties. Nepastāv nekādas sakarības starp iedomāto muskuļu enerģiju un slimību.

Edu – kinestētikas apgalvojums, ka smadzeņu puslodēm ir vajadzīga terapeitiska harmonizācija, ir ideoloģisks, to nav iespējams analizēt, skatoties no medicīnas viedokļa.

Edu – kinestētikai raksturīgais ezotēriskais redukcionisms novērš uzmanību no patiesajiem bērnu problēmu iemesliem, kas visbiežāk ir bērna iekšējā konflikta ārēja izpausme.

Tāpat kā visas t.s. „ ki „ kustību terapijas un prakses, arī kinezioloģija sakņojas daoisma uzskatos par pasauli un cilvēku, tādejādi veicinot New Age ezotēriskās idejas.

„ Ki „ jēdziens, kas tiek skaidrots kā „ dzīvības enerģija  „ , ir pretrunā ar kristīgās ticības apliecību. Kristīgās ticības pamatā ir atziņa, ka Visumu satur, nevis kāda enerģija, bet visaptverošais, Dieva radošais Vārds.

   „ Īstenojot ezotēriskā uzplaukuma laikā radušās prakses, neaizsargātie bērni arvien vairāk tiek pakļauti attīstībai, kur vairs nav iespējams izšķirt, kur ir pārkāptas zināšanu robežas un kur bērni ir kļuvuši par okultu mītu, ideoloģiju, spekulācijas vai vienkārši tumšu darījumu upuriem „ . ( H. Cangerle  )

Patērētāju tiesībsargu vērtējums:

   Kinezioloģijā un tās atvasinātajās dziedināšanas metodēs nevar noteikt derīgu diagnozi. Ir liels risks kļūdīties, nepareizi ārstējot cilvēkus.

   Kinezioloģijas, Edu – kinestētikas un psiholoģiskās kinezioloģijas efektivitāte nav pierādīta. Risks ir ļoti augsts. Kinezioloģija nav piemērota slimību vai disfunkciju ārstēšanai.

Imprimatur

+ Janis Pujats

Rīgas arhibīskaps – metropolīts

2010.gada 26. aprīlis