Sludinājumi svētdien, 20.jūnijā

* Otrdien, 22.jūnijā Sv.Mise nebūs.

* Trešdien, 23.jūnijā plkst.17:00 tradicionālā Sv.Mise latīņu valodā.

* Ceturtdien, 24.jūnijā – Svētā Jāņa Kristītāja piedzimšana (lieli svētki), Sv.Mise 11:00

Publicēts iekš Galvenā | Birkas , , , | Komentāri ir izslēgtiSludinājumi svētdien, 20.jūnijā

Sludinājumi svētdien, 13.jūnijā

Parastā liturģiskā laikaposma XI svētdiena

  • otrdien, 15.jūnijā Sv.Mise nebūs
  • trešdien, 16.jūnijā  tradicionālā Sv.Mise latīņu valodā plkst. 17:00

Paldies par jūsu garīgo un materiālo atbalstu!

KAPUSVĒTKI

11.jūnijā Baznīca svin Vissvētākās Jēzus sirds svētkus (lieli svētki).

Sv.Mise Talsos plkst. 9:00

Lūgšanu nodoms Rožukroņa pulciņiem jūnijā – lūgties par slimniekiem

Publicēts iekš Galvenā | Birkas , | Komentāri ir izslēgtiSludinājumi svētdien, 13.jūnijā

Sludinājumi svētdienā, 30.maijā

Vissvētās Trīsvienības svētki

Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība, Dieva mīlestība un Svētā Gara klātbūtne lai ir ar jums visiem! 

  • Otrdien, 1.jūnijā Sv.Mises nebūs
  • Trešdien, 2.jūnijā tradicionālā Sv.Mise latīņu valodā plkst. 17:00

Ceturtdien, 3.jūnijā Sv.Mise plkst.11:00

Kristus Vissvētās Miesas un Asins svētki (obligātas svinības)

  • Piektdien, 4.jūnijā – mēneša I piektdiena. Pēc Svētās Mise plkst. 9:00 Vissvētākā Sakramenta adorācija un litānija Jēzus Sirds Godam
  • Sestdien, 5.jūnijā – mēneša I sesdiena. Pēc Svētās Mises plkst. 11:00 Vissvētākā Sakramenta adorācija, Rožukronis, litānija Dievmātes Godam, grēksūdze.

Svētdien, 6.jūnijā – mēneša I svētdiena, Svētā Mise ar Euharistisko procesiju plkst. 11:00, Vissvētākā Sakramenta adorācija, litānija Jēzus Sirds godam un himna “Pretī Visuaugstākam”

Paldies par jūsu garīgo un materiālo atbalstu!

Publicēts iekš Galvenā | Birkas , , | Komentāri ir izslēgtiSludinājumi svētdienā, 30.maijā

SLUDINĀJUMI svētdienā, 23.maijā

SVĒTĀ GARA NOSŪTĪŠANAS SVĒTKI

  • Pirmdien, 24.maijā Svētā Mise plkst. 11:00

VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS – BAZNĪCAS MĀTES liturģiskā piemiņas diena tiek atzīmēta katru gadu pirmdienā pēc Vasarsvētkiem, tā godinot Marijas garīgās mātišķības noslēpuma lielo nozīmi.

  • Otrdien, 25.maijā Sv.Mises nebūs
  • Trešdien, 26.maijā plkst. 17:00 tiks svinēta tradicionālā Sv.Mise latīņu valodā

Maijs – Dievmātei veltīts mēnesis, tāpēc pēc katras sv.Mises godināsim Mariju, lūdzoties Vissvētākās Jaunavas Marijas litāniju.

Paldies par jūsu garīgo un materiālo atbalstu!

Publicēts iekš Galvenā | Komentāri ir izslēgtiSLUDINĀJUMI svētdienā, 23.maijā

Sludinājumi Lieldienu 5.svētdienā, 2021.gada 2.maijā

Svētdien, 2.maijā – mēneša I svētdienā Vissvētākā Sakramenta adorācija, litānija Vissvētākās Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts un himna “Pretī Visaugstākam”

Otrdien, 4.maijā sv.Mise nebūs

Piektdien, 7.maijā – mēneša I piektdiena, sv.Mise plkst. 9:00, pēc sv.Mises – Vissvētākā Sakramenta adorācija.

Maijs – Dievmātei veltīts mēnesis, tāpēc pēc katras sv.Mises godināsim Mariju, lūdzoties Vissvētākās Jaunavas Marijas litāniju.

Draudzes Dzīvā Rožukroņa pulciņu lūgšanu nodoms maijā – lūgties par visiem, kas cieš no slimībām.

Paldies par jūsu garīgo un materiālo atbalstu!

Publicēts iekš Galvenā | Komentāri ir izslēgtiSludinājumi Lieldienu 5.svētdienā, 2021.gada 2.maijā

Maijs – Dievmātei veltītais mēnesis

Maijā ticīgie ir aicināti ik dienas lūggties litāniju Vissvētākās Jaunavas Marijas godam, apliecinot mīlestību pret Kristus Māti, kā arī pazemīgi lūdzot viņas aizsardzību un patvērumu.

Latvijas Latvijas bīskapi atgādina par Dievmātes litānijā pirms gada iekļautajām invokācijām jeb trim jauniem Dievmātei adresētiem saucieniem: “Žēlsirdības māte”; “Cerības māte”; “Bēgļu mierinājums”. Katedrāle.lv – Bīskapu konferences dekrēts par Dievmātes litāniju (katedrale.lv)

Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

[Tālāk aiz katras rindiņas lūgšanai jāpievieno „apžēlojies par mums”.]
Dievs Tēvs no debesīm, …
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, …
Dievs Svētais Gars, …
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, …

[Tālāk aiz katras rindiņas lūgšanai jāpievieno „lūdz par mums”.]
Svētā Marija, …
Svētā Dieva Dzemdētaja, …
Svētā jaunavu Jaunava, …
Kristus Māte, …
Baznīcas Māte, …
Žēlsirdības Māte,
Dieva žēlastības Māte, …
Cerības Māte, …
Visskaidrākā Māte, …
Visšķīstākā Māte, …
Neaizskartā Māte, …
Nevainīgā Māte, …
Vismīļākā Māte, …
Brīnišķā Māte, …
Laba padoma Māte, …
Radītāja Māte, …
Pestītāja Māte, …
Visgudrākā Jaunava, …
Godināma Jaunava, …
Slavējamā Jaunava, …
Spēcīgā Jaunava, …
Labsirdīgā Jaunava, …
Uzticīgā Jaunava, …
Taisnības spogulis, …
Gudrības sēdeklis, …
Mūsu līksmības cēlonis, …
Garīgais trauks, …
Godājamais trauks, …
Izcilais dievkalpošanas trauks, …
Mistiskā roze, …
Dāvida tornis, …
Ziloņkaula tornis, …
Zelta nams, …
Derības šķirsts, …
Debesu vārti, …
Rīta auseklis, …
Slimnieku veselība, …
Grēcinieku patvērums, …
Bēgļu mierinājums,
Noskumušo iepriecinātāja, …
Kristīgo palīdzība, …
Eņģeļu Karaliene, …
Patriarhu Karaliene, …
Praviešu Karaliene, …
Apustuļu Karaliene, …
Mocekļu Karaliene, …
Apliecinātāju Karaliene, …
Jaunavu Karaliene, …
Visu svēto Karaliene, …
Bez iedzimtās vainas ieņemtā Karaliene, …
Debesīs uzņemtā Karaliene, …
Svētā Rožukroņa Karaliene, …
Ģimeņu Karaliene, …
Miera Karaliene, …
Māras zemes Karaliene, …

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

Litānija Vissvētākās Jaunavas Marijas godam – Katolis.lv

Draudzes Dzīvā Rožukroņa pulciņu lūgšanu nodoms maijā – lūgties par visiem, kas cieš no slimībām.

Publicēts iekš Galvenā | Komentāri ir izslēgtiMaijs – Dievmātei veltītais mēnesis

LIELDIENU LAIKA 2.SVĒTDIENA un KUNGA ŽĒLSIRDĪBAS SVĒTDIENA 11.04.2021.

Otrdien, 13.aprīlī Sv.Mises nebūs; pārējās dienās izmaiņu nav.

Katru piektdienu priesteris apmeklē slimniekus, kuri vēlas pieņemt svētos Sakramentus. Lūgums pieteikties pie priestera vai dežurantes!

Paldies par jūsu garīgo un materiālo atbalstu!

Paldies Liene Lāžei par foto!

Publicēts iekš Galvenā | Komentāri ir izslēgtiLIELDIENU LAIKA 2.SVĒTDIENA un KUNGA ŽĒLSIRDĪBAS SVĒTDIENA 11.04.2021.

Draudzes Dzīvā Rožukroņa pulciņu lūgšanu nodoms aprīlī

Lūgsimies par visiem bīskapiem, īpaši vietējās Baznīcas vadītājiem, lai Dievs svētī viņu kalpošanu un stiprina ticīgo vienotību ar savu bīskapu!

Publicēts iekš Galvenā | Komentāri ir izslēgtiDraudzes Dzīvā Rožukroņa pulciņu lūgšanu nodoms aprīlī

KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKI 2021.

4.aprīlis KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS Lieldienu svētdiena, Kunga Augšāmcelšanās svētku Sv.Mise plkst. 11:00

5.aprīlis LIELDIENU OKTĀVAS pirmdiena, Sv.Mise plkst.11:00

6.aprīlis LIELDIENU OKTĀVAS otrdiena, Sv.Mise NEBŪS

Paldies par jūsu garīgo un materiālo atbalstu!

Publicēts iekš Galvenā | Birkas , | Komentāri ir izslēgtiKUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKI 2021.

TALSU KRISTĪGĀS DRAUDZES AICINA UZ VIRTUĀLU KRUSTA CEĻU

Arī šogad starpkonfesionālais Krusta ceļa gājiens, kas Lielajā piektdienā notiek Talsu ielās diemžēl nevarēs notikt ierastajā formātā valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ. Tāpēc Talsu kristīgās draudzes aicina vienoties kopīgā lūgšanā un Jēzus Kristus ciešanu apcerē, sekojot līdzi video Starpkonfesionālais Krusta ceļš

Krusta ceļš sastāv no 14 stacijām ar lasījumiem no Svētajiem Rakstiem, apcerēm un lūgšanām, kuras ierunājuši katoļu, luterāņu, baptistu un kristīgās sadraudzības draudžu pārstāvji.

Publicēts iekš Galvenā | Birkas , | Komentāri ir izslēgtiTALSU KRISTĪGĀS DRAUDZES AICINA UZ VIRTUĀLU KRUSTA CEĻU