Ziemassvētku laiks baznīcā

Publicēts iekš Galvenā | Komentāri ir izslēgtiZiemassvētku laiks baznīcā

Svētku dievkalpojumi Talsos

Publicēts iekš Galvenā | Komentāri ir izslēgtiSvētku dievkalpojumi Talsos

Vecā gada nogale, jaunā gada sākums

Publicēts iekš Galvenā | Komentāri ir izslēgtiVecā gada nogale, jaunā gada sākums

SVĒTKU DIEVKALPOJUMI

Publicēts iekš Galvenā | Komentāri ir izslēgtiSVĒTKU DIEVKALPOJUMI

Decembris

15. decembris (otrdiena) – Sv. Mises nebūs.

16. decembris (trešdiena) – Roratu, Sv. Mise latīniski plkst. 8.00.

19. decembris (sestdiena) – Roratu, Sv. Mise latīniski plkst. 8.00.

Katru piektdienu priesteris apmeklē slimniekus, kuri vēlas pieņemt svētos Sakramentus. Interesentus lūdzam pieteikties pie priestera vai dežurantes!

Publicēts iekš Galvenā | Komentāri ir izslēgtiDecembris

Decembra sākums

8. decembris – Vissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgā ieņemšana. Sv. Mises plkst. 11.00 un 18.00.

Publicēts iekš Galvenā | Komentāri ir izslēgtiDecembra sākums

Novembra sākums

Sv. Mises par mūsu Mūžībā aizgājušajiem piederīgajiem būs visu nedēļu līdz 9. novembrim. Savukārt aizlūgumi – visu novembri katrā Sv. Misē. Tāpēc ikkatrs tiek lūgts savlaicīgi uzrakstīt uz lapiņas jūsu mirušo tuvinieku vārdus un iesniegt tos personīgi priesterim vai dežurantei. (Lūdzam rakstīt ar lieliem, drukātiem burtiem.) Paldies!

5. novembrī (mēneša I piektdiena) – pēc Sv. Mises plkst. 9:00 Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, himna Pretī Visaugstākam.

6. novembrī (mēneša I sestdiena) – pēc Sv. Mises plkst. 11:00 Vissv. Sakramenta adorācija, Rožukronis, litānija Dievmātes godam, grēksūdze.

Publicēts iekš Galvenā | Komentāri ir izslēgtiNovembra sākums

Oktobris

20. oktobrī (otrdien) – Sv. Mise nenotiks.

Oktobris ir Dievmātei veltīts mēnesis, tāpēc pēc katras Sv. Mises godināsim viņu, lūdzoties Vissv. Jaunavas Marijas litāniju.

Atgādinājums, ka katru piektdienu priesteris apmeklē silmiekus, kuri vēlas pieņemt Sv. Sakramentus. Interesentus lūdzam pieteikties pie priestera vai dežurantes.

Publicēts iekš Galvenā | Komentāri ir izslēgtiOktobris

Latvijas Bīskapu konference aicina ievērot sekojošu piesardzību dievkalpojumos

Otrdien, 13. oktobrī, notika Krīzes vadības padomes sēde, pēc kuras Ministru kabinets pieņēma virkni jaunu ierobežojumu. Saistībā ar jauno situāciju Bīskapu konference informē priesterus un ticīgos, kā rīkoties, piedaloties dievkalpojumos.

Baznīcas telpā:

– piedaloties kārtējā dievkalpojumā, jāievēro 2 m distance, jādezinficē rokas un jālieto mutes un deguna aizsegs.

– Svētās Mises laikā miera sveicienu sniegt nevis sarokojoties, bet viegli paklanoties.

– Svētās Mises laikā, ejot pie dievgalda (sv. Komūnijas), arī jāievēro 2 m distance.

– bēru, kristību un laulību pasākumā nedrīkst piedalīties vairāk par 30 cilvēkiem. Ja pasākumā (piem., bērēs) piedalās vairāk nekā 30 cilvēki, tad pasākumam jānotiek ārtelpās.

Draudzes pasākumos un svētdienas skolas nodarbībās iespēju robežās jāievēro 2 m distance un jāveic roku dezinfekcija. Svētdienas skolas nodarbības jāorganizē individuāli.

Mutes un deguna aizsegu var nelietot bērni līdz 13 gadu vecumam. Tāpat to var nevalkāt medicīnisku iemeslu dēļ, piemēram, ja personai kustību traucējumu dēļ ir apgrūtināta maskas uzlikšana vai personai ir psihiskās veselības traucējumi jeb arī tā slimo ar astmu.

Priesteri, kuri vada dievkalpojumus, un kalpojošais personāls mutes un deguna aizsegus var nelietot dievkalpojuma laikā, bet viņiem ir jādezinficē rokas pirms un pēc dievkalpojuma, kā arī pirms un pēc sv. Komūnijas dalīšanas.

Priesteri tiek aicināti biktskrēslu lodziņus iespēju robežās aizklāt ar caurspīdīgu plēvi, tos regulāri dezinficēt vai organizēt grēksūdzes atsevišķās telpās, ievērojot higiēnas prasības.

Aicinām priesterus, ievērojot visus higiēnas noteikumus (lietojot mutes un deguna aizsegus), neatteikt sakramentālo aprūpi slimniekiem un vecāka gada gājuma cilvēkiem.

Šie noteikumi ir spēkā no šī gada 17. oktobra līdz 6. novembrim.

Publicēts iekš Galvenā | Komentāri ir izslēgtiLatvijas Bīskapu konference aicina ievērot sekojošu piesardzību dievkalpojumos

Svētdienas nodarbības atceltas

UZMANĪBU, Svētdienas skolas nodarbības tiek atceltas!

Diemžēl esam pieņēmuši lēmumu atcelt nodarbības lielā ar Covid-19 saslimušo skaita dēļ Talsu novadā. Lai neapdraudētu savu un citu veselību un dzīvību.

Informēsim, tiklīdz šajā sakarā būs kādas izmaiņas.

Dieva svētība un apsardzība lai ir pāri mums visiem!

Publicēts iekš Galvenā | Komentāri ir izslēgtiSvētdienas nodarbības atceltas