Atbalstīsim savu draudzi ar svētdienas kolekti, lai mums būtu, kur atgriezties!

Šajā pārbaudījumu laikā mēs spēcīgi izjūtam, cik dārga mums katram ir draudze, kas ir kā otrā ģimene, kurā mēs kopīgi ejam savas dzīves garīgo svētceļojumu. Pašlaik nav skaidrs, cik ilgs būs nošķirtības laiks. Mūsu draudzes prāvesti katrs pēc savām iespējām centīsies nodrošināt mūsu garīgo aprūpi un, izmantojot modernās tehnoloģijas, dos mums garīgo barību. Būsim solidāri un vienoti, atbalstot mūsu draudzi un tās ganus ar lūgšanām un svētdienas ziedojumu. Rūpēsimies par to, lai pēc šī nošķirtības laika, mums būtu vieta, kur atgriezties
Ziedojumus ieskaitīt draudžu kontos vai ja draudzei nav sava konta, tad tās draudzes kontā, kuras prāvests apkalpo šo draudzi.
Pūpolsvētdienas ziedojumu Rīgas Garīgajam semināram aicinām ieskaitīt semināra kontā vai arī draudzes kontā ar norādi Garīgajam semināram.

Talsu Romas katoļu draudze

Reģistr. Nr.90000158999

LV24HABA0551017622933

 

Latvijas Starpdiecēžu augstākais Garīgais seminārs
Reģ. nr. 90000178745
AS SEB banka
LV03UNLA0002000701217

Publicēts iekš Galvenā

Informācija par reliģisko savienību (baznīcu) darbību ārkārtējās situācijas laikā

Vakar, 2020. gada 17. martā, Tieslietu ministrijā notika sanāksme ar reliģisko savienību (baznīcu) pārstāvjiem, ar mērķi pārrunāt valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un saistībā ar to ieviestos ierobežojumus.

Sanāksmes laikā tika uzsvērts, ka arī krīzes laikā iedzīvotājiem ir nepieciešama garīgā aprūpe, ko sniedz reliģiskās organizācijas, tomēr tika uzsvērti arī nepieciešamie ierobežojošie un piesardzības pasākumi, ņemot vērā COVID-19 straujo izplatīšanos.

Sanāksmē tika panākta vienota izpratne par nepieciešamību ievērot valstī noteiktos
ierobežojumus, vienojoties par šādu rīcību Ministru kabineta š.g. 12.marta rīkojuma Nr.103 izpildē:
1. Dievkalpojuma noturēšana, ko veic garīgais personāls savu pienākumu ietvaros, bet nepulcina uz to draudzi, nav uzskatāma par reliģisko darbību, pulcējoties minētā rīkojuma 4.5.punkta izpratnē.
2. Dievnami netiek slēgti individuāliem apmeklētājiem, tomēr reliģisko norišu vietās ir atļauts atrasties tikai tādam cilvēku skaitam, kas ļauj stingri ievērot sociālo distancēšanos, turklāt nepārkāpjot maksimāli noteikto cilvēku skaitu, kas ir 50 cilvēki vienlaikus. Ja dievnama platība nenodrošina atbilstošas distances ievērošanu 50 cilvēkiem, tad cilvēku skaits tiek attiecīgi samazināts.
3. Reliģiskās organizācijas publiski aicinās ticīgos palikt mājās, pēc iespējas atturoties no publisku vietu, tai skaitā baznīcas apmeklējuma, reliģiskās darbības veikšanai izmantojot attālinātos dalības veidus. Jo īpaši tas ir attiecināms uz personām, kas atrodas riska grupā.
4. Tieslietu ministrija nodrošinās nepieciešamo atbalstu, lai reliģiskās organizācijas varētu veikt savu darbību, vienlaikus respektējot noteiktos ierobežojumus.

Gan ministrijas, gan reliģisko savienību (baznīcu) pārstāvji pauda vienotu nostāju par
nepieciešamību vairot sociālo atbildīgumu, aicinot ļoti piesardzīgi vērtēt veselības riskus katru reizi, kad notiek saskarsme ar citiem cilvēkiem, un aicināja izmantot šo sociālās distancēšanās laiku, pievēršoties savai garīgajai izaugsmei.

Publicēts iekš Galvenā

Priestera aicinājums

Priesteris Arnis Suleimanovs uzsver, ka ir iespēja tikties ar priesteri individuāli, lai saņemtu komūniju un apmeklētu grēksūdzi!!!

Publicēts iekš Galvenā

Pulcēšanās uz dievkalpojumiem ir aizliegta

Līdz ar valdības un Krīzes vadības padomes sestdienas ārkārtas sēdē pieņemtajiem grozījumiem, kas paredz aizliegumu rīkot organizētus publiskus pasākumus, bet neorganizētu pulcēšanos kultūras, izklaides, atpūtas, sporta un reliģisko norišu vietās ierobežot līdz 50 cilvēkiem, pulcēšanās uz dievkalpojumiem, misēm, ir aizliegta, svētdien paziņojumā savā mājas lapā norādījusi Tieslietu ministrija.

Vairāk informācijas, spiežot šeit.

Publicēts iekš Galvenā

Bīskapi aicina dievkalpojumos piedalīties neklātienē!

14. martā valdība ir nolēmusi būtiski ierobežot jebkādu pasākumu rīkošanu, t.sk. pulcēšanos reliģiskās darbības veikšanai. Šis lēmums nozīmē, ka ticīgās tautas līdzdalība svētdienas un darbdienu dievkalpojumos līdz nākamajiem rīkojumiem būs iespējama neklātienē. To nodrošinās Radio Marija Latvija, Latgales radio vai citi saziņas līdzekļi.

Dievnami būs atvērti individuālai lūgšanai.

Spied šeit, lai uzzinātu vairāk

 

Publicēts iekš Galvenā

Februāra sākums

28. janvāris (otrdiena) — Sv. Mises nebūs.

1. februāris (sestdiena) — pirmā mēneša sestdiena, Sv. Mise plkst. 11:00, Vissv. Sakramenta adorācija, Rožukronis, litānija Dievmātes godam, grēksūdze.

2. februāris (svētdiena) — Kunga prezentācija, svētki. Sveču svētīšana, procesija. Mēneša pirmajā svētdienā Vissvētākā Sakramenta adorācija, litānija Vissvētās Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts un himna «Pretī Visaugstākam».

Publicēts iekš Galvenā

Ziemassvētku pasākums bērniem

This gallery contains 13 photos.

Galerija

Janvāra sākums

  1. janvāris (trešdiena) – V.J.Marija, Dieva Māte, obligātās svinības. Sv. Mise plkst. 11:00.
  2. janvāris (ceturtdiena) – Sv. Mises nebūs.

11. janvārī Ziemassvētku pasākums bērniem ar vecākiem pēc Sv. Mises plkst. 11:00.

Publicēts iekš Galvenā

Decembra noslēgums

26. decembris (ceturtdiena) – Sv. Stefans, Pirmmoceklis, svētki. Sv. Mise plkst. 11:00.

27. decembris (piektdiena) – Sv. Jānis Apustulis Evaņģēlists, svētki. Sv. Mise plkst. 8:00. (tiks pasvētīts vīns)

28. decembris (sestdiena) – Nevainīgie Bērniņi, mocekļi. Sv. Mise plkst. 11:00.

29. decembris (svētdiena) – Sv. Ģimene – Jēzus, Marija un Jāzeps, svētki. Sv. Mise plkst. 11:00.

30. decembris (pirmdiena) – Sv. Mise plkst. 8:00.

31. decembris (otrdiena) – Vecā gada noslēgums, Sv. Mise plkst. 18:00. (par himnu “Te Deum laudamus” pilnas atlaides)

Publicēts iekš Galvenā

Decembra sākums

9. decembris (pirmdiena) – Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgā ieņemšana, obligātās svinības. Sv. Mise plkst. 8:00 un 18:00

10. decembris (otrdiena) – Sv. Mises nebūs.

 

Publicēts iekš Galvenā