Pasākums 7. februārī

Attēls | Posted on by

Februāra sākums

3. februāris (svētdiena) – mēneša I svētdiena, Sv. Mise plkst. 11:00. Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Jēzus Sirds godam himna Pretī Visaugstākam. Sv. Bīskapa un mocekļa Blazija piemiņas diena, svētība pret kakla slimībām.

5. februāris (otrdiena) – Sv. Agatas piemiņas diena. Pēc Sv. Mises plkst. 17.00 maizes un ūdens svētīšana.

Jaunajā 2019. gadā atsāksim tematiskās un izglītojošās draudzes tikšanās katra mēneša pirmajā ceturtdienā. 7. februārī pie mums viesosies priesteris Aleksandrs Stepanovs, lai runātu par tēmu “Kaislības un tikumi. Kā iepazīt sevi un kļūt labākam”. Tikšanās sāksies plkst. 18:00 draudzes mājā K. Mīlenbaha ielā 20.

Publicēts iekš Galvenā

Janvāris

13. janvāris (svētdiena) — Kunga Kristīšana; svētki.

19. janvāris (sestdiena) — notiks Jāzepa vīru tikšanās draudzes mājās, plkst. 18:00. Aicinām piedalīties visus vīriešus!

Pēc katras sestdienas Svētās Mises plkst. 11:00 Vissv. Sakramenta adorācija, Rožukronis, litānija Dievmātes godam, grēksūdze.

Publicēts iekš Galvenā

Gada nogale un Jaunais gads

30. decembris — Sv. Ģimenes – Jēzus, Marijas un Jāzepa – svētki. Sv. Mise plkst. 11.00.

31. decembris — Vecā gada noslēgums, Sv. Mise plkst. 18:00 (par himnu «Te Deum laudamus» pilnas atlaides).

1. janvāris — V.J.Marija, Dieva Māte, obligātās svinības; Sv. Mise plkst. 11:00.

2. un 3. janvārī Sv. Mises nebūs.

6. janvāris — Kunga Epifānija, obligātās svinības. Krīta, vīraka, zelta un sudraba rotaslietu svētīšana. Sv. Mise plkst. 11:00.

Publicēts iekš Galvenā

Bērnu Ziemassvētku pasākums

Attēls | Posted on by

Ziemassvētku laiks un Jaunais gads

23. decembris — Ceturtā Adventa svētdiena; Sv. Mise 11.00
24. decembris — Kristus dzimšana, svinību vigīlija; Sv. Mise 19.30
25. decembris — Kristus dzimšana, obligātās svinības; Sv. Mise 11.00
26. decembris — Sv. Stefans, pirmmoceklis, svētki; Sv. Mise 10.00
27. decembris — Sv. Jānis Apustulis, evaņģēlists, svētki; Sv. Mise 8.00 (tiks pasvētīts vīns)
28. decembris — Nevainīgie bērniņi, mocekļi; Sv. Mise 9.00
29. decembris — Sv. Mise 11.00, pēc tam Ziemassvētku pasākums bērniem.
30. decembris — Sv. Ģimenes — Jēzus, Marija un Jāzeps — svētki; Sv. Mise 11.00
31. decembris — Vecā gada noslēgums, Sv. Mise 18.00. (par himnu «Te Deum laudamus» pilnas atlaides)
1. janvāris — Vissv. Jaunava Marija, Dieva Māte, obligātās svinības; Sv. Mise 11.00

Publicēts iekš Galvenā

Svētā Jāzepa vīru grupas tikšanās

Attēls | Posted on by