Katehisms

Katoliskās Baznīcas katehisms

220px-Emblem_of_the_Catechism_of_the_Catholic_Church

Par vāka logo izmantots 3. gadsimtā tapis zīmējums, kas atrasts uz kāda kristiešu kapakmeņa Domitillas katakombās. Šo lauku dzīves ainu, kuras izcelsme ir pagāniska, kristieši pieņēma kā simbolu atpūtai un laimei, ko mirušā cilvēka dvēsele rod mūžīgajā dzīvē.

Šis attēls liek domāt arī par dažiem elementiem, kas raksturīgi šim katehismam: ar savu autoritāti (nūja) vadot un sargājot ticīgos (avs), Kristus – Labais Gans – tos pievelk ar patiesības daiļskanīgo simfoniju (flauta) un tiem ļauj atpūsties “dzīvības koka”, Viņa pestīšanu nesošā krusta, kas atver paradīzes durvis, paēnā.

Katoliskās Baznīcas katehisma tulkojums ir izdots ar APSA (Apustuliskā krēsla īpašuma administrācijas) priekšsēdētāja V. E. Klaudija M. Čelli (Claudio Maria Celli) un Rīgas arhibīskapa V. E. Jāņa Pujata atļauju.

   “Libreria Editrice Vaticana omnia sibi vindicat iura. Sine eiusdem licentia scripto data nemini liceat nunc Catechismum denuo imprimere aut in aliam linguam vertere.”

Libreria Editrice Vaticana saglabā visas tiesības. Bez tās rakstiskās atļaujas šo katehismu neviens nedrīkst pārdrukāt vai pārtulkot citā valodā.”

© Texte typique latin (Paraugteksts latīņu valodā): Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano, 1997.

© Rīgas metropolijas kūrija / Libreria Editrice Vaticana, pour l’exploitation en Lettonie de la traduction en langue lettonne (latviešu tulkojuma izmantošanai Latvijā), Rīga, 2000.

Pilns Katoliskās Baznīcas katehisms pieejams šeit.