Lielā Gavēņa laiks

Svētdien, 26. februārī, ir pēdējā parastā liturģiskā laika svētdiena pirms Lielā Gavēņa. Šogad tas sāksies 1. martā, reizē ar Pelnu Trešdienu; Sv. Mise plkst. 11:00 un 18:00. Šajā dienā mūs saista arī stingrais gavēnis (atturēšanās no gaļas ēdieniem un piena produktiem; viena maltīte līdz sātam; no gavēņa atbrīvoti bērni, slimnieki un veci cilvēki).

Gavēņa laikā pirms katras svētdienas Sv. Mises esam aicināti ņemt dalību Krusta ceļā plkst. 10:00, savukārt tūlīt pēc Sv. Mises sekos Rūgtās asaras.

3. marts – mēneša pirmā piektdiena; pēc Sv. Mises plkst. 17:00 Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Jēzus Sirds godam.

5. marts – Lielā Gavēņa pirmā svētdiena. Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Jēzus Sirds godam.

Visi esat aicināti jau laicīgi izmantot grēksūdzes sakramentu, lai izvairītos no gaidīšanas garās rindās.

Paldies par visu garīgo un materiālo atbalstu!

Posted in Galvenā

Slimnieku apmeklēšana

Katru piektdienu priesteris apmeklē slimniekus, kuri vēlas pieņemt Svētos Sakramentus.

Interesentus lūdzam pieteikties pie priestera vai dežurantes.

Posted in Galvenā

24., 25. janvāris

24. janvārī (otrdien) – Sv. Mises nebūs

25. janvārī (trešdien) – Sv. Apustuļa Pāvila konversija; svētki. Sv. Mise plkst. 17:00

Posted in Galvenā

Par kristiešu vienību

No 18. līdz 25. janvārim notiek lūgšanu nedēļa par kristiešu vienību. Pēc Sv. Mises pie atvērta tabernākula lūgsim Jēzus Sirds litāniju un lūgšanu Par Baznīcas vienību no lūgšanu grāmatas Slavējiet Kungu (234. lpp.)

Posted in Galvenā

Bērnu Ziemassvētku pasākums (foto apskats)

This slideshow requires JavaScript.

Foto: Māris Riķītis

Posted in Galvenā

Svētdienas skola 2017. gadā

8. janvārī atsākam Svētdienas skolas nodarbības!

Posted in Galvenā

Sv. Mises svētku laikā!

24. decembrī – Ziemassvētku Vigīlijas Sv. Mise plkst. 18:00
25. decembrī – Sv. Mise plkst. 11:00
26. decembrī – Otrie Ziemassvētki, Sv. Mise plkst. 11:00

27. decembrī – Sv. apustuļa un evaņģēlista Jāņa svētki, Sv. Mise plkst. 8:00 (tiks svētīts vīns)

28. decembrī – Sv. Nevainīgie bērniņi, mocekļi, Sv. Mise plkst. 8:00

29. decembrī – Sv.Mises nebūs

30. decembrī – Sv. Ģimenes – Jēzus, Marijas un Jāzepa – svētki, Sv. Mise plkst. 17:00

31. decembrī – Vecā gada noslēgums, Sv.Mise plkst. 18:00 (par himnu “Te Deum laudamus” pilnas atlaides)

  1. janvārī – Vissv. Jaunavas Marijas, Dieva Mātes obligātās svinības, Sv. Mise plkst. 11:00. Šajā dienā arī mēneša pirmā svētdiena – Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Jēzus Sirds godam, himna “Pretī Visaugstākam”

 

Posted in Galvenā