Vīru rekolekcijas

Attēls | Posted on by

Māte un Dēls

Publicēts iekš Galvenā

13. marts

13. martā (trešdien) — Sv. Mise notiks plkst. 8:00

Atgādinājums, ka pirms katras svētdienas Sv.Mises gavēņa laikā esam aicināti ņemt dalību Krusta ceļā plkst. 10:00 un «Rūgtās asaras», kas sekos tūlīt pēc Sv.Mises.

Pēc katras sestdienas plkst. 11:00 Vissv.Sakramenta adorācija, Rožukronis, litānija Dievmātes godam, grēksūdze.

Visi aicināti jau laicīgi izmantot grēksūdzes sakramentu, lai izvairītos no garajām rindām!

Publicēts iekš Galvenā

Tīras ticības zelts

Priesteris Valdis Drīksna, meditācija «Tīras ticības zelts»

Publicēts iekš Galvenā

Rekolekcijas 13. aprīlī

Attēls | Posted on by

Marta sākums

1. martā (piektdiena) — pēc Sv. Mises plkst. 17:00 Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Jēzus Sirds godam.

2. martā (sestdiena) — pēc Sv. Mises plkst. 11:00 Vissv. Sakramenta adorācija, Rožukronis, litānija Dievmātes godam.

3. martā (svētdiena) —  Sv. Mise plkst. 11:00. Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Jēzus Sirds godam, himna Pretī Visaugstākam.  Pēdējā parastā liturģiskā laika svētdiena pirms Lielā Gavēņa.

6. marts (trešdiena) — šogad Lielais Gavēnis sākas 6. martā ar Pelnu Trešdienu. Sv.Mise plkst. 18:00. Šajā dienā mūs saista arī stingrais gavēnis (atturēšanās no gaļas ēdieniem un piena produktiem, viena maltīte līdz sātam; no gavēņa atbrīvoti bērni, slimnieki un veci cilvēki).

7. marts (ceturtdiena) — Sv.Mise plkst. 18:00. Pēc Sv. Mises katehēze par Lielā Gavēņa nozīmi.

Pirms katras svētdienas Sv.Mises gavēņa laikā esam aicināti ņemt dalību Krusta ceļā plkst. 10:00 un «Rūgtās asaras», kas sekos tūlīt pēc Sv.Mises.

Pēc katras sestdienas plkst. 11:00 Vissv.Sakramenta adorācija, Rožukronis, litānija Dievmātes godam, grēksūdze.

Visi aicināti jau laicīgi izmantot grēksūdzes sakramentu, lai izvairītos no garajām rindām!

Publicēts iekš Galvenā

Februāra vidus

15. februāris (piektdiena) — notiks Jāzepa vīru tikšanās draudzes mājā, plkst. 19:00. Aicinām piedalīties vīriešus!

16. februāris (sestdiena) — Pēc Sv.Mises plkst. 8:00 Vissv.Sakramenta adorācija, Rožukronis litānija Dievmātes godam, grēksūdze.

Publicēts iekš Galvenā