Ziņojumi svētdien, 2022.gada 26.jūnijā

Publicēts iekš Galvenā | Birkas , , , , , | Komentāri ir izslēgtiZiņojumi svētdien, 2022.gada 26.jūnijā

Draudzes ziņojumi

Publicēts iekš Galvenā | Komentāri ir izslēgtiDraudzes ziņojumi

Ziņojumi svētdien, 12.jūnijā

Trešdien, 14.jūnijā Sv.Mise plkst. 9:00. Pēc Sv.Mises -Vissvētākā Sakramenta adorācija, Rožukronis, Jēzus Sirds litānija; iespēja saņemt grēksūdzes sakramentu.

Ceturtdien, 16.jūnijā
Baznīca svin
Jēzus Vissvētākās Miesas un Asins svētkus

Jēzus Vissvētākās Miesas un Asins svētku Sv.Mise mūsu baznīcā plkst.11:00

Procesija ar Vissvētāko sakramentu un apstāšanos pie 4 āra altāriem – svētdien, 19.jūnijā plkst. 11:00.

Ir iespēja iegādāties mūsu draudzes locekļa, nu jau mūžībā aizgājušā dr.Zviedrāna grāmatu. Interesentiem – jautāt draudzes dežurantei Sigitai.

Paldies par jūsu materiālo un garīgo atbalstu!

Publicēts iekš Galvenā | Birkas , , | Komentāri ir izslēgtiZiņojumi svētdien, 12.jūnijā

Sludinājumi svētdien, 5.jūnijā

SVĒTĀ GARA NOSŪTĪŠANA, VASARSVĒTKI

VASARSVĒTKU

Sv.Mise 11:00

  • 7.jūnijā (otrdiena) sv.Mises nebūs
  • 8.jūnijā (trešdiena) Sv.Mise plkst.9.00 Pēc  Sv. MisesVissv. Sakramenta adorācija, Rožukronis, litānija Dievmātes godam, grēksūdze
  • 12. jūnijā Vissvētā Trīsvienība, obligātās svinības.

Paldies par jūsu garīgo un materiālo atbalstu!

Publicēts iekš Galvenā | Birkas , , | Komentāri ir izslēgtiSludinājumi svētdien, 5.jūnijā

Sludinājumi 22.maijā – Lieldienu VI svētdienā

  • Otrdien, 24.maijā Sv. Mise plkst.17:00
  • Trešdien, 25.maijā Sv. Mise plkst. 9:00, Vissvētākā sakramenta adorācija, Rožukronis, litānija Dievmātes godam; iespēja saņemt Grēksūdzes sakramentu.

Ceturtdien, 26.maijā

KUNGA DEBESKĀPŠANA (obligātas svinības)

Sv.Mise plkst.11:00

  • Piektdien, 27.maijā Sv. Mise plkst. 9:00
  • Sestdien, 28.maijā Vissvētākā sakramenta adorācija un Rožukronis  plkst. 17:00, Sv. Mise plkst.18:00

Maijs ir Dievmātei veltīts mēnesis, tāpēc pēc katras svētās Mises godināsim viņu, lūdzoties Vissvētākās Jaunavas Marijas litāniju.

Paldies par jūsu garīgo un materiālo atbalstu!

Publicēts iekš Galvenā | Birkas , , | Komentāri ir izslēgtiSludinājumi 22.maijā – Lieldienu VI svētdienā

Sludinājumi 8.maijā – Lieldienu IV svētdienā

  • 11. maijā (trešdiena) Svētā Mise plkst. 9.00. Pēc  Sv. Mises – Vissvētākā Sakramenta adorācija, Rožukronis, litānija Dievmātes godam, grēksūdze

Maijs ir Dievmātei veltīts mēnesis, tāpēc pēc katras svētās Mises godināsim viņu, lūdzoties Vissvētākās Jaunavas Marijas litāniju.

Paldies par jūsu garīgo un materiālo atbalstu!

Rožukroņu pulciņu lūgšanu nodoms maija mēnesī ir par mieru pasaulē. Lūgsim par kara izbeigšanos Ukrainā , par Krievijas un Ukrainas patiesu atgriešanos pie Dieva.

Publicēts iekš Galvenā | Birkas , | Komentāri ir izslēgtiSludinājumi 8.maijā – Lieldienu IV svētdienā

Maijs – Dievmātei veltītais mēnesis

Talsu Katoļu Baznīca

Maijā ticīgie ir aicināti ik dienas lūggties litāniju Vissvētākās Jaunavas Marijas godam, apliecinot mīlestību pret Kristus Māti, kā arī pazemīgi lūdzot viņas aizsardzību un patvērumu.

Latvijas Latvijas bīskapi atgādina par Dievmātes litānijā pirms gada iekļautajām invokācijām jeb trim jauniem Dievmātei adresētiem saucieniem: “Žēlsirdības māte”; “Cerības māte”; “Bēgļu mierinājums”. Katedrāle.lv – Bīskapu konferences dekrēts par Dievmātes litāniju (katedrale.lv)

Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

[Tālāk aiz katras rindiņas lūgšanai jāpievieno „apžēlojies par mums”.]
Dievs Tēvs no debesīm, …
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, …
Dievs Svētais Gars, …
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, …

[Tālāk aiz katras rindiņas lūgšanai jāpievieno „lūdz par mums”.]
Svētā Marija, …
Svētā Dieva Dzemdētaja, …
Svētā jaunavu Jaunava, …
Kristus Māte, …
Baznīcas Māte, …
Žēlsirdības Māte,
Dieva žēlastības Māte, …
Cerības Māte, …
Visskaidrākā Māte, …
Visšķīstākā Māte, …
Neaizskartā Māte, …
Nevainīgā Māte, …
Vismīļākā Māte, …
Brīnišķā…

Skatīt ziņu 184 more words

Publicēts iekš Galvenā | Komentāri ir izslēgtiMaijs – Dievmātei veltītais mēnesis

Sludinājumi – Lieldienu III svētdiena – 1.maijā

Publicēts iekš Galvenā | Birkas , , , | Komentāri ir izslēgtiSludinājumi – Lieldienu III svētdiena – 1.maijā

Sludinājumi svētdien, 24.aprīlī

Paldies par jūsu garīgo un materiālo atbalstu!

Publicēts iekš Galvenā | Komentāri ir izslēgtiSludinājumi svētdien, 24.aprīlī

Ziņojumi Gavēņa laika VI svētdienā

Publicēts iekš Galvenā | Birkas | Komentāri ir izslēgtiZiņojumi Gavēņa laika VI svētdienā