Vīru tikšanās

Advertisements
Attēls | Posted on by

Novembris

*1. novembrī (ceturtdiena) — Visi Svētie, obligātās svinības. Sv. Mises plkst. 11.00 un 18.00

*2. novembrī (piektdiena) — Visu ticīgo mirušo piemiņas diena. Sv. Mises plkst. 11.00 un 18.00. Sv. Mises par mūsu mūžībā aizgājušajiem piederīgajiem būs visu nedēļu līdz 8. novembrim. Bet aizlūgumi  visu novembra mēnesi katrā Sv. Misē. Tāpēc lūdzu savlaicīgi  uzrakstiet uz lapiņām jūsu mirušo tuvinieku vārdus un iesniedziet tos personīgi priesterim vai dežurantei (Lūdzu rakstiet ar lieliem, drukātiem burtiem). Paldies!

*3.novembrī  — mēneša pirmā sestdiena, Pēc Svētas Mises  Vissv. Sakramenta adorācija, Rožukronis, litānija Dievmātes godam, grēksūdze.

*4. novembrī (mēneša I svētdienā) — Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, himna Pretī Visuaugstākam

Publicēts iekš Galvenā

Oktobris

Sākot ar oktobra mēnesi, svētdienās pēc Sv.Mises aicinām jebkura vecuma bērnus uz Bībeles skoliņu (Bībeles stāsti un radošās darbnīcas).

* 25.oktobrī (ceturtdiena) — Sv.Mises nebūs

* 27.oktobrī (sestdiena) — Sv.Mise plkst. 9.00

Oktobris ir Dievmātei veltīts mēnesis, tāpēc pēc katras Svētās Mises godināsim viņu, lūdzoties Vissvētākās Jaunavas Marijas litāniju.

Katru piektdienu priesteris apmeklē slimniekus, kuri vēlas pieņemt svētos Sakramentus. Interesentus lūdzam pieteikties pie priestera vai dežurantes.

Publicēts iekš Galvenā

Septembra pirmā nedēļa

Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Jēzus Sirds godam, himna “Pretī Visuaugstākam.” Pēc Sv. Mises svētība skolēniem, studentiem, vecākiem un pedagogiem

7. septembris (piektdiena) — Mēneša pirmā piekdiena, pēc Sv. Mises plkst.17.00 Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Jēzus Sirds godam.

8. septembris (sestdiena) — Vissvētākās Jaunava Marijas Dzimšana, lieli svētki. Sv. Mise plkst. 11.00. Pēc Sv. Mises  Vissv. Sakramenta adorācija, Rožukronis, litānija Dievmātes godam, grēksūdze.

Sakot ar oktobri svētdienās pēc Sv.Mises aicinām jebkura vecuma bērnus uz Bībeles skoliņu (Bībeles stāsti un radošās darbnīcas).

Pirmā nodarbība 7. oktobrī plkst. 12.00

* Katru piektdienu priesteris apmeklē slimniekus, kuri vēlas pieņemt svētos Sakramentus. Interesentus lūdzam pieteikties pie priestera vai dežurantes.

Publicēts iekš Galvenā

2. septembris

2. septembrī (mēneša I svētdiena) — Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Jēzus Sirds godam, himna pretī Visaugstākam. Jaunā mācību gada sākumā aicinām uz Sv. Misi un pie sakramentiem skolēnus, pedagogus un vecākus.

Pēc katras sestdienas Sv. Mises plkst. 11:00 Vissv. Sakramenta adorācija, Rožukronis, litānija Dievmātes godam, grēksūdze.

Publicēts iekš Galvenā

Augusta trešā nedēļa

14. augusts (otrdiena) — Sv. bīskaps Meinards, Latvijas aizbildnis, svinības; Sv. Mise plkst. 11:00

15. augusts (trešdiena) — Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšana, Māras Zemes Karaliene un Aizbildne, obligātās svinības; Sv. Mise plkst. 11:00

Kapusvētki Pūckalnu katoļu kapos 18. augustā (sestdien), plkst. 14:00

Pēc katras sestdienas Sv.Mises plkst. 11:00 Vissv.Sakramenta adorācija, Rožukronis, litānija Dievmātes godam, grēksūdze.

Publicēts iekš Galvenā

Paziņojums

Otrdien, 17. jūlijā, Sv. Mise nenotiks.

Publicēts iekš Galvenā