Sludinājumi svētdien, 25.jūlijā

Parastā liturģiskā laikaposma XVII svētdiena

 • šonedēļ – bez izmaiņām, proti, Sv.Mise otrdien un trešdien pulksten 17:00, ceturtdien un piektdien pulksten 9:00, sestdien – plkst. 18:00 Vissvētākā sakramenta adorācija, Rožukronis, plkst.19:00 Sv.Mise
 • piektdienās priesteris apmeklē tos draudzes locekļus, kuri vēlas saņemt svētos Sakramentus mājās. Lūgums interesentiem pieteikties baznīcā pie draudzes dežurantes vai priestera!
 • svētdien, 1.augustā – mēneša I svētdiena – Svētā Mise plkst. 11:00, Vissvētākā Sakramenta adorācija, litānija Vissvētākās Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts un himna “Pretī Visaugstākam”

Paldies par lūgšanām un materiālo atbalstu!

Publicēts iekš Galvenā | Birkas | Komentāri ir izslēgtiSludinājumi svētdien, 25.jūlijā

Sludinājumi svētdien, 18.jūlijā

Parastā liturģiskā laikaposma XVI svētdiena

 • otrdien, 20.jūlijā Sv.Mise nebūs
 • pārējās nedēļas dienās bez izmaiņām, proti, trešdien pulksten 17:00, ceturtdien un piektdien pulksten 9:00, sestdien – plkst. 18:00 Vissvētākā sakramenta adorācija, Rožukronis, plkst.19:00 Sv.Mise
 • iespēja saņemt Slimnieku sakramentu mājās ir piektdienās (jāpiesakās baznīcā pie draudzes dežurantes Sigitas vai jāzvana priesterim)
 • sestdien, 24.VII plkst. 15:00 Kapu svētki Frītaga katoļu kapos.

Paldies par lūgšanām un materiālo atbalstu!

Publicēts iekš Galvenā | Komentāri ir izslēgtiSludinājumi svētdien, 18.jūlijā

Sludinājumi svētdien, 4.jūlijā

Parastā liturģiskā laikaposma XIV svētdiena

 • Otrdien, 6.jūlijā Sv.Mise nebūs.
 • Trešdien, 7.jūlijā plkst.17:00 tradicionālā Sv.Mise latīņu valodā.
 • Pārējās nedēļas dienās – bez izmaiņām, proti, ceturtdien un piektdien pulksten 9:00, sestdien – plkst. 18:00 Vissvētākā sakramenta adorācija, Rožukronis, plkst.19:00 Sv.Mise

Paldies par jūsu garīgo un materiālo atbalstu!

Lūgšanu nodoms Rožukroņa pulciņiem jūlijā – lūgties par Baznīcu, visiem bīskapiem un Bīskapu sinodi.

Publicēts iekš Galvenā | Birkas , , | Komentāri ir izslēgtiSludinājumi svētdien, 4.jūlijā

Nebaidies! Tikai tici! (Mk 5, 36)

Žēlsirdīgais Dievs, sūti savu svētību kā cerību izmisušajiem un tiem, kuri vairs necer; kā dzīvīgumu sastingušajiem; kā gaismu tiem, kuru sirdī ir tumsa. Svētī mūs, lai mēs cits citam kļūtu par svētību. ( Anzelms Grīns, 26.VI vakara lūgšana no “Mieram Tuvu”)

Publicēts iekš Galvenā | Birkas , , , | Komentāri ir izslēgtiNebaidies! Tikai tici! (Mk 5, 36)

Sludinājumi svētdien, 20.jūnijā

* Otrdien, 22.jūnijā Sv.Mise nebūs.

* Trešdien, 23.jūnijā plkst.17:00 tradicionālā Sv.Mise latīņu valodā.

* Ceturtdien, 24.jūnijā – Svētā Jāņa Kristītāja piedzimšana (lieli svētki), Sv.Mise 11:00

Publicēts iekš Galvenā | Birkas , , , | Komentāri ir izslēgtiSludinājumi svētdien, 20.jūnijā

Sludinājumi svētdien, 13.jūnijā

Parastā liturģiskā laikaposma XI svētdiena

 • otrdien, 15.jūnijā Sv.Mise nebūs
 • trešdien, 16.jūnijā  tradicionālā Sv.Mise latīņu valodā plkst. 17:00

Paldies par jūsu garīgo un materiālo atbalstu!

KAPUSVĒTKI

11.jūnijā Baznīca svin Vissvētākās Jēzus sirds svētkus (lieli svētki).

Sv.Mise Talsos plkst. 9:00

Lūgšanu nodoms Rožukroņa pulciņiem jūnijā – lūgties par slimniekiem

Publicēts iekš Galvenā | Birkas , | Komentāri ir izslēgtiSludinājumi svētdien, 13.jūnijā

Sludinājumi svētdienā, 30.maijā

Vissvētās Trīsvienības svētki

Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība, Dieva mīlestība un Svētā Gara klātbūtne lai ir ar jums visiem! 

 • Otrdien, 1.jūnijā Sv.Mises nebūs
 • Trešdien, 2.jūnijā tradicionālā Sv.Mise latīņu valodā plkst. 17:00

Ceturtdien, 3.jūnijā Sv.Mise plkst.11:00

Kristus Vissvētās Miesas un Asins svētki (obligātas svinības)

 • Piektdien, 4.jūnijā – mēneša I piektdiena. Pēc Svētās Mise plkst. 9:00 Vissvētākā Sakramenta adorācija un litānija Jēzus Sirds Godam
 • Sestdien, 5.jūnijā – mēneša I sesdiena. Pēc Svētās Mises plkst. 11:00 Vissvētākā Sakramenta adorācija, Rožukronis, litānija Dievmātes Godam, grēksūdze.

Svētdien, 6.jūnijā – mēneša I svētdiena, Svētā Mise ar Euharistisko procesiju plkst. 11:00, Vissvētākā Sakramenta adorācija, litānija Jēzus Sirds godam un himna “Pretī Visuaugstākam”

Paldies par jūsu garīgo un materiālo atbalstu!

Publicēts iekš Galvenā | Birkas , , | Komentāri ir izslēgtiSludinājumi svētdienā, 30.maijā

SLUDINĀJUMI svētdienā, 23.maijā

SVĒTĀ GARA NOSŪTĪŠANAS SVĒTKI

 • Pirmdien, 24.maijā Svētā Mise plkst. 11:00

VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS – BAZNĪCAS MĀTES liturģiskā piemiņas diena tiek atzīmēta katru gadu pirmdienā pēc Vasarsvētkiem, tā godinot Marijas garīgās mātišķības noslēpuma lielo nozīmi.

 • Otrdien, 25.maijā Sv.Mises nebūs
 • Trešdien, 26.maijā plkst. 17:00 tiks svinēta tradicionālā Sv.Mise latīņu valodā

Maijs – Dievmātei veltīts mēnesis, tāpēc pēc katras sv.Mises godināsim Mariju, lūdzoties Vissvētākās Jaunavas Marijas litāniju.

Paldies par jūsu garīgo un materiālo atbalstu!

Publicēts iekš Galvenā | Komentāri ir izslēgtiSLUDINĀJUMI svētdienā, 23.maijā

Sludinājumi Lieldienu 5.svētdienā, 2021.gada 2.maijā

Svētdien, 2.maijā – mēneša I svētdienā Vissvētākā Sakramenta adorācija, litānija Vissvētākās Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts un himna “Pretī Visaugstākam”

Otrdien, 4.maijā sv.Mise nebūs

Piektdien, 7.maijā – mēneša I piektdiena, sv.Mise plkst. 9:00, pēc sv.Mises – Vissvētākā Sakramenta adorācija.

Maijs – Dievmātei veltīts mēnesis, tāpēc pēc katras sv.Mises godināsim Mariju, lūdzoties Vissvētākās Jaunavas Marijas litāniju.

Draudzes Dzīvā Rožukroņa pulciņu lūgšanu nodoms maijā – lūgties par visiem, kas cieš no slimībām.

Paldies par jūsu garīgo un materiālo atbalstu!

Publicēts iekš Galvenā | Komentāri ir izslēgtiSludinājumi Lieldienu 5.svētdienā, 2021.gada 2.maijā

Maijs – Dievmātei veltītais mēnesis

Maijā ticīgie ir aicināti ik dienas lūggties litāniju Vissvētākās Jaunavas Marijas godam, apliecinot mīlestību pret Kristus Māti, kā arī pazemīgi lūdzot viņas aizsardzību un patvērumu.

Latvijas Latvijas bīskapi atgādina par Dievmātes litānijā pirms gada iekļautajām invokācijām jeb trim jauniem Dievmātei adresētiem saucieniem: “Žēlsirdības māte”; “Cerības māte”; “Bēgļu mierinājums”. Katedrāle.lv – Bīskapu konferences dekrēts par Dievmātes litāniju (katedrale.lv)

Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

[Tālāk aiz katras rindiņas lūgšanai jāpievieno „apžēlojies par mums”.]
Dievs Tēvs no debesīm, …
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, …
Dievs Svētais Gars, …
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, …

[Tālāk aiz katras rindiņas lūgšanai jāpievieno „lūdz par mums”.]
Svētā Marija, …
Svētā Dieva Dzemdētaja, …
Svētā jaunavu Jaunava, …
Kristus Māte, …
Baznīcas Māte, …
Žēlsirdības Māte,
Dieva žēlastības Māte, …
Cerības Māte, …
Visskaidrākā Māte, …
Visšķīstākā Māte, …
Neaizskartā Māte, …
Nevainīgā Māte, …
Vismīļākā Māte, …
Brīnišķā Māte, …
Laba padoma Māte, …
Radītāja Māte, …
Pestītāja Māte, …
Visgudrākā Jaunava, …
Godināma Jaunava, …
Slavējamā Jaunava, …
Spēcīgā Jaunava, …
Labsirdīgā Jaunava, …
Uzticīgā Jaunava, …
Taisnības spogulis, …
Gudrības sēdeklis, …
Mūsu līksmības cēlonis, …
Garīgais trauks, …
Godājamais trauks, …
Izcilais dievkalpošanas trauks, …
Mistiskā roze, …
Dāvida tornis, …
Ziloņkaula tornis, …
Zelta nams, …
Derības šķirsts, …
Debesu vārti, …
Rīta auseklis, …
Slimnieku veselība, …
Grēcinieku patvērums, …
Bēgļu mierinājums,
Noskumušo iepriecinātāja, …
Kristīgo palīdzība, …
Eņģeļu Karaliene, …
Patriarhu Karaliene, …
Praviešu Karaliene, …
Apustuļu Karaliene, …
Mocekļu Karaliene, …
Apliecinātāju Karaliene, …
Jaunavu Karaliene, …
Visu svēto Karaliene, …
Bez iedzimtās vainas ieņemtā Karaliene, …
Debesīs uzņemtā Karaliene, …
Svētā Rožukroņa Karaliene, …
Ģimeņu Karaliene, …
Miera Karaliene, …
Māras zemes Karaliene, …

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

Litānija Vissvētākās Jaunavas Marijas godam – Katolis.lv

Draudzes Dzīvā Rožukroņa pulciņu lūgšanu nodoms maijā – lūgties par visiem, kas cieš no slimībām.

Publicēts iekš Galvenā | Komentāri ir izslēgtiMaijs – Dievmātei veltītais mēnesis