Decembra sākums

2. decembris – Adventa I svētdiena. Mēneša I svētdienā Vissv.Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam.

4. decembris – Sv. Mise nenotiks

6. decembris – līdz ar Adventa laiku atsāksim tematiskās un izglītojošās draudzes tikšanās katra mēneša pirmajā ceturtdienā. 6. decembrī plkst. 18:00 draudzes mājā pie mums viesosies priesteris Edijs Silevičs, lai runātu par tēmu “Žēlsirdības darbi”.

7. decembris – mēneša pirmā piektdien, pēc Sv. Mises plkst. 17:00 Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Jēzus Sirds godam.

8. decembris – V. J. Marijas Bezvainīgā ieņemšana, obligātās svinības. Pēc Sv. Mises plkst. 11:00 Vissv. Sakramenta adorācija, Rožukronis, litānija Dievmātes godam, grēksūdze.

Publicēts iekš Galvenā

Žēlsirdības darbi

Līdz ar adventa laiku, atsāksim tematiskās un izglītojošās draudzes tikšanās katra mēneša pirmajā ceturtdienā. 6.decembrī pie mums viesosies priesteris Edijs Silevičs, lai runātu par tēmu “Žēlsirdības darbi”. Žēlsirdības darbi dzīvina mūsu ticību un mīlestību. Nepietiek piedzīvot Dieva žēlsirdību tikai savā dzīvē, bet pašam ir jākļūst par šīs žēlsirdības zīmi un instrumentu citiem. Mums jābūt žēlsirdīgiem ne tikai noteiktos brīžos, bet nepārtraukti visas savas dzīves laikā. Jēzus mūs aicina izrādīt žēlsirdību caur visparastākajiem ikdienas dzīves darbiem. Pat ja tie ir visvienkāršākie žesti, tiem ir ļoti liela vērtība, jo, kā norāda pats Jēzus, mēs tiksim tiesāti tieši saskaņā ar šiem žestiem.

 

Publicēts iekš Galvenā

Krusta ceļa staciju svētīšana

11.novembrī notika Krusta ceļa staciju svētīšana ar V.E. Viktoru Stulpinu.

Publicēts iekš Galvenā

Novembris

18.novembris  – Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadiena. Pēc Svētas Mises būs Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, himna Pretī Visuaugstākam

*23. novembris (piekdiena) – Notiks Jāzepa vīru tikšanās draudzes mājā plkst.19:00. Aicinām vīriešus piedalīties!

*24. novembris (sestdiena)   – Aicinām piedalīties draudzes talkā, kas notiks pie draudzes mājas (Mīlenbaha iela 20) pēc Sv.Mises, kas sāksies plkst 9:00. Visi mīļi gaidīti, ļoti priecāsimies par katru atsaucīgo sirdi!

*26. novembris (svētdiena) – Mūsu Kungs Jēzus Kristus, Vispasaules Karalis, obligātās svinības. Ziedojumi Rīgas Garīgajam semināram.

Publicēts iekš Galvenā

Vīru tikšanās

Attēls | Posted on by

Novembris

*1. novembrī (ceturtdiena) — Visi Svētie, obligātās svinības. Sv. Mises plkst. 11.00 un 18.00

*2. novembrī (piektdiena) — Visu ticīgo mirušo piemiņas diena. Sv. Mises plkst. 11.00 un 18.00. Sv. Mises par mūsu mūžībā aizgājušajiem piederīgajiem būs visu nedēļu līdz 8. novembrim. Bet aizlūgumi  visu novembra mēnesi katrā Sv. Misē. Tāpēc lūdzu savlaicīgi  uzrakstiet uz lapiņām jūsu mirušo tuvinieku vārdus un iesniedziet tos personīgi priesterim vai dežurantei (Lūdzu rakstiet ar lieliem, drukātiem burtiem). Paldies!

*3.novembrī  — mēneša pirmā sestdiena, Pēc Svētas Mises  Vissv. Sakramenta adorācija, Rožukronis, litānija Dievmātes godam, grēksūdze.

*4. novembrī (mēneša I svētdienā) — Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, himna Pretī Visuaugstākam

Publicēts iekš Galvenā

Oktobris

Sākot ar oktobra mēnesi, svētdienās pēc Sv.Mises aicinām jebkura vecuma bērnus uz Bībeles skoliņu (Bībeles stāsti un radošās darbnīcas).

* 25.oktobrī (ceturtdiena) — Sv.Mises nebūs

* 27.oktobrī (sestdiena) — Sv.Mise plkst. 9.00

Oktobris ir Dievmātei veltīts mēnesis, tāpēc pēc katras Svētās Mises godināsim viņu, lūdzoties Vissvētākās Jaunavas Marijas litāniju.

Katru piektdienu priesteris apmeklē slimniekus, kuri vēlas pieņemt svētos Sakramentus. Interesentus lūdzam pieteikties pie priestera vai dežurantes.

Publicēts iekš Galvenā