Adventa laiks

Advents ir prieka un grēku nožēlas laiks. Prieka laiks, jo mēs nevaram iedomāties neko brīnišķīgāku par Kristus bērna piedzimšanu. Grēku nožēlas laiks, jo mums jāsagatavojas, lai tīri varētu saņemt šo dāvanu, Jēzu Kristu.

Gatavojoties Kristus dzimšanas svētkiem, ticīgajiem ir ieteicams:

  • izsūdzēt grēkus un pieņemt Svēto Komūniju,
  • biežāk piedalīties dievkalpojumos,
  • kāzu u.c. svinību gadījumos atturēties no trokšņainām pasaulīgām izpriecām.

Vairāk var lasīt šeit.

Posted in Galvenā

Pirmā Advente

Attēli | Posted on by

Ekumēniskais dievkalpojums

18. novembrī Talsu Romas katoļu baznīcā aizvadīts skaists starpkonfesionāls dievkalpojums, kura veidošanā kopā ar namatēvu priesteri Arni Suleimanovu piedalījās Talsu luterāņu draudzes evaņģēlists Agnis Liepiņš, Septītās dienas adventistu Talsu draudzes mācītājs Tālivaldis Vilnis, Talsu baptistu draudzes mācītājs Miervaldis Lindmanis un Talsu Kristīgās sadraudzības mācītājs Ilmārs Ģērmanis.

Posted in Galvenā

Sv. Mise 11. novembrī

Piektdien, 11. novembrī, Sv. Mise plkst. 8:00!

Posted in Galvenā

Pirmā novembra nedēļa

1.novembrī (otrdiena) – Visi Svētie, obligātās svinības. Sv. Mises notiks plkst. 11:00 un 18:00.

2. novembrī (trešdiena) – Visu ticīgo mirušo piemiņas diena. Sv. Mises plkst. 11:00 un 18:00.

4. novembris – mēneša pirmā piektdiena, pēc Sv. Mises Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam.

6. novembris – mēneša pirmā svētdiena, Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, himna Pretī Visaugstākam.

Sv. Mises par mūsu mūžībā aizgājušajiem piederīgajiem būs visu nedēļu, līdz 8. novembrim, bet aizlūgumi visu novembra mēnesi katrā Sv. Misē. Lūgums savlaicīgi uzrakstīt jūsu mirušo tuvinieku vārdus un iesniegt to personīgi priesterim vai dežurantei (lūdzu, rakstiet ar lieliem, drukātiem burtiem, lai var salasīt).

Katru piektdienu priesteris apmeklē slimniekus, kuri vēlas pieņemt svētos Sakramentus. Interesentiem jāpiesakās pie priestera vai dežurantes.

Posted in Galvenā

Novembris – aizlūgsim par mirušajiem

Sākot ar 2. novembri, visa mēneša garumā lūgsimies par mūsu mirušajiem. Aicinām savlaicīgi uzrakstīt jūsu piederīgo vai tuvinieku vārdus un to iesniegt personīgi priesterim vai dežurantei, lai vajadzības gadījumā informāciju būtu iespējams precizēt. (Lūdzu rakstīt ar lieliem, drukātiem burtiem, lai būtu viegli salasāms).

Posted in Galvenā

Pēdējā oktobra nedēļa

Šo piektdien, 28, oktobrī, Sv. Apustuļu – Sīmaņa un Jūdas – svētki. Sv. Mise plkst. 17:00.

Šo sestdien, 29. oktobrī, aicinām piedalīties draudzes talkā, kas notiks pie draudzes mājas (Mīlenbaha iela 20) pēc Sv.Mises, kas sāksies 11:30. Visi mīļi gaidīti, ļoti priecāsimies par katru atsaucīgo sirdi!

Posted in Galvenā