… par Mēness kalendāru ?

  • Kritisks pārskats

Mēness kalendārs

      Pēdējos gados daudziem mēness ir kļuvis gandrīz kā dzīves ritma noteicējs. Kopš pirmās grāmatas „ No pareizā brīža „ ( „ Vom richtigen zeitpunkt „), kas māca noteikt mēness stāvokli, iznākšanas, arvien vairāk cilvēki ir sākuši veidot savu ikdienu, balstoties uz mēness fāžu kalendāru piedāvājumu. Kā pret to izturēties? Vai ir tādi jautājumi, kam kristieši pēc šī parauga seko?

 Kāda ir mēness ietekme?

   Nav šaubu, ka mēnesim ir noteikta ietekme uz zemi. Spēku mijiedarbība starp abiem debess ķermeņiem ir labi izpētīta. Ir divi aspekti, kas iedarbojas uz Zemi un dzīvību:

  • Zemes pievilkšanas spēks (gravitācija), kas ir starp Zemi un mēnesi, ir iemesls tam, ka Zeme neriņķo precīzi ap savu asi. Neliela Zemes novirze no  ass ļauj Zemei griezties elipses veidā, tā radot paisumu un bēgumu.
  • Bioloģisko ritmu nosaka saules gaisma, ko mēness atstaro uz zemi. Īpaši svarīgi tas ir jūras organismiem.

Izplatīti maldi

    Šādi fakti mēness fāžu kalendāros tiek minēti ar nolūku, lai vēlāk tie tiktu sasaistīti ar dažādām, fantāziju pilnām idejām.

Ir skaidrs, ka mēness gravitācijas ietekme ir saistīta ar ļoti lieliem objektiem. Mazi objekti ( t.sk. cilvēks ) to nemaz nespēj uztvert. Šo minimālo ietekmi daudzkārt pārklāj neskaitāmi citi zemes faktori, kas ir pat miljons reižu spēcīgāki.

Gaismas iedarbība uz dzīvajiem organismiem nav atkarīga no mēness fāzēm, bet gan no faktiski pieejamā gaismas daudzuma. Mēness pievilkšanas spēks, kas ietekmē katru cilvēku, nav lielāks par to, kāds ir smaguma spēks, kas cilvēku ietekmē vienai baktērijai atrodoties uz galvas. Mūsdienās mēness gaismai ir tikai pakārtota nozīme, jo mākslīgo gaismas avotu ietekmē nakts var kļūt par dienu.

Mēness gravitācija darbojas uz liela izmēra objektiem, pie kuriem cilvēks nepieder.

Zinātne pret pieredzi

Tautu tradīcijas jau no seniem laikiem ietver un skaidro mēness iedarbību uz cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem. Arī mēness fāžu kalendāros bieži tiek izmantoti un akcentēti šādi stāsti. Zinātniskie pētījumi tomēr nav spējuši apstiprināt šīs tradīcijas: līdz šodienai nav pamatota pierādījuma sakarībai starp sēšanu, stādīšanu, ražas ievākšanu un mēness fāzēm vai arī, piemēram, starp to, ka, ja koksne ir cirsta pareizā mēness fāzē, tad tā ir daudz kvalitatīvāka, un tml.

Šī pārliecība dažādu tautu tradīcijās ir iesakņojusies visai dziļi, lai gan tā ir pretrunā ar zinātniskiem faktiem. Tradicionālie pieņēmumi balstās uz ilgstošu ikdienas praksi, taču bieži tā ir maldīga, tas nozīmē, ka pārliecība par pieņemto patiesību jeb maldiem tiek uztverta selektīvi (t.i. patiesību apzināti vai neapzināti cilvēks uztver tā, kā grib to uztvert) vai vienkārši tā tiek uztverta kā patiesība.

Mēness un kultūra

Jau gadu tūkstošiem cilvēki ir interesējušies par mēness fāzēm. Astroloģijas pirmsākumos mēness fāžu ievērošana bija saistīta ar maģisko domāšanu – ka debesīs tiek atspoguļots tas, kas notiek uz Zemes.Arī šodien ticība mēness fāžu ietekmei ir „ astroloģija vienkāršiem cilvēkiem” . Zināšanas par mēness fāzēm „ augsto astroloģiju „ viņiem padara nevajadzīgu. Literatūrā par mēness fāzēm ir redzams tas, ka ikdienišķie padomi ir saistīti ar maģisko domāšanas veidu ( piemēram, diēta, lai notievētu , ir jāsāk dilstošā mēnesī ) . Šos ieteikumus efektīvākus padara arī citu astroloģisko aspektu ievērošana: laika izvēle dažādām darbībām tiek noteikta ne tikai ar mēness fāžu palīdzību, bet ņemot vērā arī konkrētā brīža zodiaka stāvokli. Arī šodien ticība vulgārajai astroloģijai un mēness fāžu ietekmei ir cieši saistītas.

Kritika

Cilvēki, kas tic mēness fāžu ietekmei, vispirms balstās uz saprātu, neaizskarot reliģiozās tēmas tiešā veidā.

Ir pieņemts, ka visu dzīvības procesu virzību ietekmē mēness fāzes, bet šis pieņēmums nav balstīts uz saprātu. Spriedumi tiek pieņemti pēc varbūtējiem neracionāliem kritērijiem, nevis pēc tā, kāda ir reālā situācija.

Nevar neievērot, ka ar jaunā mēness kulta palīdzību daudzi cilvēki vēlas sakārtot laiku. Tā tiek kompensēts zaudējums, kas radies, atsakoties no senāk pieņemtajām tradīcijām. Mūsdienās, kad vienmēr valda „ karnevāls „ , orientēšanās uz debess ķermeņu ritmiem nodrošina kārtību. Kristiešiem jāzina, ka viņu laiks tiks noteikts pēc citām vērtībām. Ja kalendārās mēness fāzes atbilst katrai dienai, pat svētdienām un brīvdienām, tad kristiešu dzīve tiek veidota, balstoties uz citiem principiem.

 

   Bet tagad, kad jūs Dievu esat atzinuši vai, labāk sakot, kad Dievs jūs ir atzinis, kā tad jūs atkal atgriežaties pie nespēcīgajiem un nabadzīgajiem pirmspēkiem un tiem atkal no jauna gribat kalpot? Jūs cienījat dienas, mēnešus, gadus un laikus. (  Gal. 4, 9-10 )

 ©Klements Pīlārs, Austrija

Sagatavojusi Sv. Damiāna lūgšanu grupa un brāļi kapucīni

Paldies arī Jānim Lullem

Imprimatur

+ Janis Pujats

Rīgas arhibīskaps – metropolīts

2010.gada 26. aprīlis