Katehēzes un svētdienas skola

Svētdienas skola bērniem notiek draudzes telpās (torņa istabā) katru svētdienu pēc Svētās Mises, sākums 12:00