Sludinājumi svētdien, 2022.gada 31. jūlijā

Parastā liturģiskā laikaposma XVIII svētdiena

  • otrdien, 2. augustā Sv.Mises nebūs  
  • trešdien, 3.augustā Sv.Mise plkst. 9:00. Pēc  Sv. Mises – Vissvētākā Sakramenta adorācija, Rožukronis, litānija Dievmātes godam un grēksūdze
  • piektdien, 5.augustāMēneša I piektdiena. Vissvētākā Sakramenta adorācija, litānija Jēzus Sirds godam, Sv.Mise plkst. 9:00
  • sestdien, 6.augustā – Mēneša I sestdiena. Sv.Mise plkst. 10:00, Vissvētākā Sakramenta adorācija, Rožukronis, litānija Dievmātes godam, grēksūdze
  • svētdien, 7.augustā – Mēneša I svētdiena. Svētā Mise plkst. 11:00, Vissvētākā Sakramenta adorācija, litānija Vissvētās Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts un himna “Pretī Visuaugstākam”

Svētceļojums ar autobusu uz Dievmātes svētkiem Aglonā 15.augustā. Interesenti var pieteikties pie Gaidas Krūzes vai draudzes dežurantes Sigitas (tel 29384541). Aglonas svētku programma šeit: https://www.aglonasbazilika.lv/aglonas-svetku-programma/

Iespēja saņemt Iestiprināšanas sakramentu https://katolis.lv/iestiprinasanas-sakraments/ Aglonā vai Liepājas bīskapa V.Stulpina vizitācijas laikā mūsu baznīcā; iepriekš jāpiesakās pie draudzes prāvesta un jāsaņem iestiprināšanas zīme.

Sākam gatavoties bīskapa vizitācijai Talsu draudzē svētdien, 11.septembrī.

Paldies par jūsu garīgo un materiālo atbalstu!

Šis ieraksts tika publicēts Galvenā. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.