Maijs – Dievmātei veltītais mēnesis

Talsu Katoļu Baznīca

Maijā ticīgie ir aicināti ik dienas lūggties litāniju Vissvētākās Jaunavas Marijas godam, apliecinot mīlestību pret Kristus Māti, kā arī pazemīgi lūdzot viņas aizsardzību un patvērumu.

Latvijas Latvijas bīskapi atgādina par Dievmātes litānijā pirms gada iekļautajām invokācijām jeb trim jauniem Dievmātei adresētiem saucieniem: “Žēlsirdības māte”; “Cerības māte”; “Bēgļu mierinājums”. Katedrāle.lv – Bīskapu konferences dekrēts par Dievmātes litāniju (katedrale.lv)

Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

[Tālāk aiz katras rindiņas lūgšanai jāpievieno „apžēlojies par mums”.]
Dievs Tēvs no debesīm, …
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, …
Dievs Svētais Gars, …
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, …

[Tālāk aiz katras rindiņas lūgšanai jāpievieno „lūdz par mums”.]
Svētā Marija, …
Svētā Dieva Dzemdētaja, …
Svētā jaunavu Jaunava, …
Kristus Māte, …
Baznīcas Māte, …
Žēlsirdības Māte,
Dieva žēlastības Māte, …
Cerības Māte, …
Visskaidrākā Māte, …
Visšķīstākā Māte, …
Neaizskartā Māte, …
Nevainīgā Māte, …
Vismīļākā Māte, …
Brīnišķā…

Skatīt ziņu 184 more words

Šis ieraksts tika publicēts Galvenā. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.