Atbalstīsim savu draudzi ar svētdienas kolekti, lai mums būtu, kur atgriezties!

Šajā pārbaudījumu laikā mēs spēcīgi izjūtam, cik dārga mums katram ir draudze, kas ir kā otrā ģimene, kurā mēs kopīgi ejam savas dzīves garīgo svētceļojumu. Pašlaik nav skaidrs, cik ilgs būs nošķirtības laiks. Mūsu draudzes prāvesti katrs pēc savām iespējām centīsies nodrošināt mūsu garīgo aprūpi un, izmantojot modernās tehnoloģijas, dos mums garīgo barību. Būsim solidāri un vienoti, atbalstot mūsu draudzi un tās ganus ar lūgšanām un svētdienas ziedojumu. Rūpēsimies par to, lai pēc šī nošķirtības laika, mums būtu vieta, kur atgriezties
Ziedojumus ieskaitīt draudžu kontos vai ja draudzei nav sava konta, tad tās draudzes kontā, kuras prāvests apkalpo šo draudzi.
Pūpolsvētdienas ziedojumu Rīgas Garīgajam semināram aicinām ieskaitīt semināra kontā vai arī draudzes kontā ar norādi Garīgajam semināram.

Talsu Romas katoļu draudze

Reģistr. Nr.90000158999

LV24HABA0551017622933

 

Latvijas Starpdiecēžu augstākais Garīgais seminārs
Reģ. nr. 90000178745
AS SEB banka
LV03UNLA0002000701217

Šis ieraksts tika publicēts Galvenā. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.