Lielā Gavēņa laiks

Svētdien, 26. februārī, ir pēdējā parastā liturģiskā laika svētdiena pirms Lielā Gavēņa. Šogad tas sāksies 1. martā, reizē ar Pelnu Trešdienu; Sv. Mise plkst. 11:00 un 18:00. Šajā dienā mūs saista arī stingrais gavēnis (atturēšanās no gaļas ēdieniem un piena produktiem; viena maltīte līdz sātam; no gavēņa atbrīvoti bērni, slimnieki un veci cilvēki).

Gavēņa laikā pirms katras svētdienas Sv. Mises esam aicināti ņemt dalību Krusta ceļā plkst. 10:00, savukārt tūlīt pēc Sv. Mises sekos Rūgtās asaras.

3. marts – mēneša pirmā piektdiena; pēc Sv. Mises plkst. 17:00 Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Jēzus Sirds godam.

5. marts – Lielā Gavēņa pirmā svētdiena. Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Jēzus Sirds godam.

Visi esat aicināti jau laicīgi izmantot grēksūdzes sakramentu, lai izvairītos no gaidīšanas garās rindās.

Paldies par visu garīgo un materiālo atbalstu!

Šis ieraksts tika publicēts Galvenā. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.