Aktualitātes

  • Šo jauno liturģisko gadu Pāvests Francisks pasludināja par Dieva žēlsirdības gadu. Ar trešo Adventa  svētdienu  Dieva žēlsirdības gads tiek uzsākts arī mūsu draudzē. Mūsu draudzes baznīca Jubilejas gadā ir izvēlēta kā atlaižu vieta, līdz ar to katram ticīgajam ir iespēja iegūt pilnas atlaidas. ( Par atlaidēm Art.1471) Plašāka informācija Kurzemes bīskapa V.Stulpina dekrētā .
  • Sakarā ar Jubilejas gadu mūsu baznīcā katru piektdienu plkst. 12:00 ikviens ir aicināts uz kopīgu lūgšanu –  Dieva žēlsirdības kronīti.
  • Lai izvairītos no garām rindām dodoties pie grēkusūdzes svētdienās pirms Sv. Mises, aicinām apmeklēt grēksūdzi  darba dienās pirms vai pēc Sv. Mises, vai individuāli piesakoties pie priestera. Paldies par sapratni!
  •  Ziemassvētku oblātes un sveces var iegādāties baznīcas grāmatu galdā darba dienās no 9:00-15:00.
  • 19. decembrī plkst. 14:00 draudzes Labā Gana mājā notiks Ziemassvētku rotājumu darbnīca bērniem. Visi mīļi aicināti!
  •  Svētdien, 20.decembrī (IV Adventē ) pie mums ciemosies vīru vokālais ansamblis “Stende”.
  • Svētdien, 27. decembrī pēc Sv. Mises, ap plkst. 12:00 draudzes Labā Gana  mājā notiks Ziemassvētku eglīte bērniem. Mīļi aicināti bērni kopā ar vecākiem!
Šis ieraksts tika publicēts Galvenā. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.