Parakstu vākšana

9. martā mūsu draudzē būs iespēja parakstīties par referenduma ierosināšanu. Referendums nepieciešams, lai veiktu grozījumus bērnu tiesību aizsardzības likumā. 

Izdarīt Bērnu tiesību aizsardzības likumā šādus grozījumus:

1. Izteikt 47.pantu šādā redakcijā:

„(1) Valsts institūciju un pašvaldību, fizisko un juridisko personu pienākums ir aizsargāt bērnu no negatīvās sociālās vides ietekmes.

(2) Lai mazinātu negatīvas sociālās vides ietekmi, valsts sociālās politikas uzdevums ir veidot labvēlīgu kultūrvidi un popularizēt veselīgu dzīvesveidu. Valsts budžetā tam atvēlami līdzekļi.

(3) Sabiedriskais radio un sabiedriskā televīzija nacionālā pasūtījuma ietvaros ik gadu veido veselīgu dzīvesveidu popularizējošas programmas.

(4) Bērnu izglītības un aprūpes iestādēs dzimumaudzināšanai jābūt balstītai uz Latvijas Republikas Satversmes 110.panta. Bērnu izglītības un aprūpes iestādēs viendzimuma personu seksuālo un laulības attiecību popularizēšana un reklāma ir aizliegta. ”

2.Izteikt 50.1 panta otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Bērnu aizliegts iesaistīt skaistuma konkursos vai citos tamlīdzīgos pasākumos, kuru galvenais mērķis ir vienīgi viņa ārējā izskata vērtēšana. Bērnu kā dalībnieku vai skatītāju aizliegts iesaistīt pasākumos, kuru mērķis ir viendzimuma personu seksuālo un laulības attiecību popularizēšana un reklāma.”

Līdzi jāņem derīga pase un 2,85 Eiro

Iestāsimies par Dieva iedibinātās kārtības saglabāšanu!

Šis ieraksts tika publicēts Galvenā. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.