Altāra pārbūve mūsu baznīcā

Svētdien, 28. aprīlī, mūsu draudzes prāvests Toms Priedoliņš piedāvāja draudzei kādu iniciatīvu, kas skartu centrālā altāra pārbūvi. Kopš Aizputes katoļu draudze ieguva savā īpašumā jaunu dievnamu, vecā dievnama centrālais altāris vairs netiek izmantots, un draudzes prāvests Mariušs Kempa piedāvā šo altāri iegūt īpašumā mūsu draudzei. Altāris ir labā stāvoklī un atbilst nepieciešamajiem parametriem. Tā kā mūsu baznīca ir veltīta Dievmātes godam, jaunajā altārī būtu iespēja ievietot svētbildi, kura jau ir kalpojusi kā altārglezna vecajā altārī, bet šobrīd atrodas sānu navā.

Centrālie altāri mūsu draudzē laika gaitā ir mainījušies daudzkārt, un tas ir bijis saistīts ar dažādām pārmaiņām un baznīcas pārbūvi.

Šī ir brīva iniciatīva, kurā var iesaistīties ikviens draudzes loceklis un izteikt savu viedokli, atbalstot vai noraidot plānoto ieceri. Būsim aktīvi!

Šis ieraksts tika publicēts Galvenā. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.