Veiksmīgi noslēdzies misiju velo svētceļojums Talsi – Aglona 2012

   5. augustā no Talsiem ar velosipēdiem izbrauca velo svētceļnieku grupa, lai 8 dienās šķērsojot visu Latviju sasniegtu Dievmātes godināšanas svētvietu Aglonu. Katru gadu uz Aglonu dodas desmitiem svētceļnieku grupas, lai caur ceļa grūtībām un pārbaudījumiem pienestu Dievam pateicību un pielūgsmi. Mūsu svētceļojuma mērķis bija izkopt un ļaut Dievam pilnveidot kalpošanas garu vienam pret otru un pret visiem brāļiem un māsām , kurus sastapsim ceļā, un var apgalvot, ka tas patiešām lielā mērā īstenojās. Šajā ceļā saņēmām ļoti daudz žēlastību un Dieva mīlestības apliecinājumus. Tikām izvadīti starp lietus mākoņiem un pasargāti no liela pretvēja, grupā valdīja patiesa tuvākmīlestības  un ģimenes atmosfēra, Kungs parūpējās par iespēju ik dienas svinēt Euharistiju un brīnumainā veidā vadīja pie cilvēkiem, kuriem svētceļnieki spēja sniegt kādu palīdzību un atbalstu. Guvām jaunu garīgu pieredzi un stiprinājumu turpmākai dzīvei.

                                                                                                                                                                                                                   Andris

 – grupas vadītājs  no Talsiem

 Dažas dalībnieku liecības:

  Visi bija ļoti sirsnīgi, izpalīdzīgi un radīja patiešām ļoti jauku gaisotni, kurā patīkami uzturēties. Apskatījām daudz skaistu, burvīgu vietu un baznīcu. Uzzināju daudz jauna un guvu vielu pārdomām.

Elīza no Talsiem

  Man ļoti patika Latgale, tās baznīcas, arhitektūra un dialekts. Dievs ar katru dienu man deva labāku prasmi dziedāt Viņam slavas dziesmas. Svētceļojuma grupa ideāla.

 Andrejs no Talsiem

 Ļoti patika šis svētceļojums, īpaša pateicība daudzajiem eņģeļiem, kuri man palīdzēja „ uzlidot „ jebkurā kalnā. Piedalīšos arī nākošajā svētceļojumā, tikai ar citu riteni.

 Sveta no Līvāniem

 Gribēju pateikt mīļu paldies – šis svētceļojums bija vienkārši fantastisks! Tādu to padarīja visi tie jaukie, gādīgie un mīļie cilvēki, kuri piedalījās šajā svētceļojumā.

 Marta no Rīgas

 Šis svētceļojums bija Dieva dāvana, caur brāļiem, caur skaisto ceļu un it īpaši Pieniņu dienas (kalpošana Pieniņu draudzē). Un tiešām Dievs mani nesa uz ērgļa spārniem.

 Ilze no Tukuma

This slideshow requires JavaScript.

Šis ieraksts tika publicēts Galvenā. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.